Các liên kết
Văn bản của HĐND-UBND

Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 248 / 13 trang
3736/QĐ-UBND26/07/2019Về việc giao đất cho hộ bà Nguyễn Kim Hảo, địa chỉ thường trú: Ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
3112/QĐ-UBND05/07/2019Về việc sửa đổi địa chỉ thường trú tại Quyết định số 2378/QĐ-UBND, ngày 16/5/2019 của UBND huyện
2749/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao đất cho ông Trần Phước Lạc, địa chỉ thường trú: ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
2854/QĐ-UBND24/06/2019Về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Anh Tuấn; địa chỉ thường trú: Ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
2853/QĐ-UBND24/06/2019Về việc giao đất cho hộ ông Diệp Hoàng Minh; địa chỉ thường trú: Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
2187/QĐ-UBND07/05/2019Về việc giao đất cho hộ bà Đổ Thị Hồng Điệp, địa chỉ thường trú: ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
1922/QĐ-UBND13/04/2019Về việc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 1172/QĐ-UBND, ngày 21/4/2012 của UBND huyện Long Hồ
1899/QĐ-UBND13/04/2019Về việc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 1171/QĐ-UBND, ngày 21/4/2012 của UBND huyện Long Hồ
1315/QĐ-UBND11/03/2019Về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Qui Cường, địa chỉ thường trú: ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
5779/QĐ-UBND28/12/2018Về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Hoàng Hải, địa chỉ thường trú: ấp Mỹ Trung, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
5691/QĐ-UBND25/12/2018Về việc giao đất cho bà Phạm Thị Liên, địa chỉ thường trú: ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
5690/QĐ-UBND25/12/2018Về việc giao đất cho bà Phạm Thị Liên, địa chỉ thường trú: ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
299/BC-UBND20/11/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những nhiệm vụ chủ yếu năm 2019
255/BC-UBND12/10/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2018
232/BC-UBND20/09/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quí III/2018 và những nhiệm vụ chủ yếu quí IV/2018
151/BC-UBND27/06/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2018
61/BC-UBND29/03/2018Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I/2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
313/BC-UBND08/12/2017Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những nhiệm vụ chủ yếu năm 2018
249/BC-UBND16/10/2017Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý III/2017 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017
155/BC-UBND29/06/2017Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2017