Ngày 05/02/2015 15:06:33
Năm 2014 Ban biên tập bản tin và cổng thông tin điện tử của huyện làm tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện

Nhằm nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Năm 2014, Ban Biên tập bản tin Long Hồ đã phát hành bản tin đặc san Xuân Giáp Ngọ 2014 và bản tin hàng tháng với số lượng 1.500 bản. Ngoài ra, trong năm Cổng thông tin điện tử của huyện vận hành được hơn 1.000 tin, bài, phóng sự, sáng tác văn học nghệ thuật của các cộng tác viên, tập trung phản ánh nhiều vấn đề. Trong đó, nổi bật nhất là: Kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; Thực hiện cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; Các hoạt động Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 21 của Tỉnh ủy Vĩnh Long và các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa xã hội - Quốc phòng - An ninh tại địa phương. Nhìn chung, nội dung chất lượng tin bài luôn có sự cải tiến, chuyển tải được những thông tin, sự kiện mang tính thời sự được công chúng quan tâm.

Năm 2015, Ban biên tập bản tin, Cổng thông tin điện tử tiếp tục tăng cường đưa tin, bài phản ánh gương người tốt, việc tốt; Nhân rộng những mô hình tiêu biểu  trong phát triển kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh tại địa phương, phục vụ tốt kịp thời việc phản ánh các nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

 

Tin: Kim Hằng

Các tin khác