Ngày 31/03/2017 14:23:50
Phụ Nữ Long Hồ ra sức phấn đấu xứng đáng với truyền thống của Phụ Nữ Việt Nam
Trong lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc ta, người phụ nữ đã có những đóng góp vô cùng quan trọng. Bước vào giai đoạn hội nhập, trên con đường công nghiệp hóa,hiện đại hóa, phụ nữ Việt Nam không ngừng phát huy vai trò của mình, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội. Và từ đó, vị thế của người phụ nữ ngày càng được khẳng định. Tại huyện Long Hồ, phụ nữ đã và đang từng bước khẳng định vai trò và vị thế không thể thiếu trong gia đình và xã hội

Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều phụ nữ đã và đang phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành cán bộ hoặc nữ công nhân có trình độ. Họ không chỉ làm việc ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp mà ngay cả trên đồng ruộng được cơ khí hóa, tự động hóa sản xuất. Có người đã trở thành nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động, doanh nghiệp tài năng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước. Với hơn 51% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và giữ cương vị quan trọng trong bộ máy Nhà nước.

 Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ ngày nay đã tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình. Với xu thế phát triển hiện nay, nhiều cơ hội mới đang mở ra, tạo cơ hội cho phụ nữ phát huy vai trò; tạo cho họ có nhiều việc làm phù hợp, từ đó nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Quá trình đó là sự kết hợp giữa những giá trị văn hóa truyền thống của phụ nữ Việt Nam cùng với việc phát huy những tinh hoa của thời đại mới. Trong quá trình ấy, khoảng cách vai trò giữa nam giới và phụ nữ được rút ngắn dần; nội dung của chuẩn mực công, dung, ngôn, hạnh trong xã hội hiện đại có sự đổi mới phù hợp.

 Cùng với phụ nữ cả nước, thông qua phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phụ nữ huyện Long Hồ đã phát huy phẩm chất tốt đẹp, khả năng sáng tạo, nâng cao vai trò của chị em trong việc góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình là các phong trào như: Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình; Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc...Trong quá trình hoạt động nhiều chị đã tỏ rõ năng lực và uy tín được bầu và phân công giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy tổ chức Đảng, Nhà nước các cấp. Điển hình như Chị Nguyễn Thị Minh Trang, ở Khóm 2, Thị trấn Long Hồ hiện là Đại biểu Quốc Hội khóa XIV, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh. Hiện tại, toàn huyện có 3.466/4.869 nữ công nhân viên chức - lao động, chiếm 64,2% trong tổng số công nhân viên chức - lao động. Trong đó 38 chị tham gia cấp ủy đảng các cấp; 75 chị giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo chính quyền từ trưởng, phó phòng tương đương; 153 chị tham gia BCH Công đoàn, trong đó có 92 chị là Chủ tịch, PCT Công đoàn cơ sở. Chỉ tính trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 7 ủy viên là nữ, chiếm tỷ lệ hơn 17% tổng số cấp ủy huyện; có 02 nữ là Ủy viên Ban Thường vụ.

Bước vào thời kỳ hội nhập, sự phát triển của nền kinh tế tri thức đòi hỏi người phụ nữ phải chủ động nâng cao trình độ về chuyên môn, đồng thời có kiến thức đa ngành bởi hoạt động sản xuất ngày nay thường là sự tiếp cận liên ngành. Cần cù chịu khó, tôn trọng kỷ luật, có nguyên tắc vốn là những đức tính đáng quý của người phụ nữ Việt Nam, nhưng chưa đủ đáp ứng trong giai đoạn cách mạng mới mà còn phải rèn luyện ý chí, bản lĩnh, năng động, sáng tạo trong giải quyết công việc hàng ngày. Là thành viên gia đình và thường làm trách nhiệm người trụ cột, đồng thời cũng là một công dân sống giữa cộng đồng dân cư, người phụ nữ cần sống đẹp, sống tốt, có lòng nhân hậu, quan tâm không chỉ đến lợi ích cá nhân mà cả lợi ích của xã hội. Những chuẩn mực đạo đức đó phản ánh tính nhân văn sâu sắc của truyền thống phụ nữ Việt Nam. Đó chính là những phẩm chất mới của phụ nữ ngày nay.

 Xu thế đổi mới và hội nhập của đất nước cũng chính là một trong những điều kiện quan trọng, là động lực giúp người phụ nữ vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Mỗi người phụ nữ hôm nay chủ động rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nhận thức, nhạy bén và năng động trong công việc cùng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, sâu sắc tỏa ra từ tấm lòng nhân hậu, họ sẽ trở thành những công dân ưu tú, giúp ích cho xã hội, đồng thời là người vợ hiền, người mẹ tận tâm, là ngọn lửa sưởi ấm trong mỗi mái ấm gia đình.

 Ðể có thể khẳng định và phát huy vai trò của mình, chị em phụ nữ cần ý thức được đầy đủ vai trò về giới, từ đó nắm bắt được những cơ hội cũng như thách thức đối với người phụ nữ trong xã hội mới. Chị em hãy nỗ lực nhiều hơn trong việc trau dồi, tích lũy tri thức cũng như vốn sống, vốn văn hóa. Có tri thức, chị em sẽ bản lĩnh, tự tin hơn và có nhiều cơ hội lựa chọn hơn trong cuộc sống. Tình yêu quê hương đất nước, lý tưởng sống cao đẹp cùng với sự gắn bó gia đình, dòng họ luôn là động lực, sức mạnh giúp người phụ nữ vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như thiên chức trong gia đình.

 Việc tạo cho mình ý thức độc lập trong suy nghĩ và cầu tiến; hành động tự tin, sáng tạo, biết hoạch định kế hoạch, biết đối mặt với áp lực công việc và không quên chăm sóc bản thân cũng là những đức tính cần thiết mà phụ nữ Việt Nam nói chung, Phụ nữ huyện Long Hồ nói riêng đã và đang ra sức trau dồi, rèn luyện để theo kịp thời đại và xứng đáng với truyền thống của Phụ nữ Việt Nam./. 

                                                                 P V - Đài Truyền thanh


Các tin khác