Ngày 24/11/2018 16:05:31
Đồng chí Nguyễn Bách Khoa triển khai tình hình an ninh tư tưởng cho ban chỉ đạo và bộ phận giúp việc ban chỉ đạo 94 huyện Long Hồ
Ngày 17/8, Đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến triển khai tình hình an ninh tư tưởng cho ban chỉ đạo và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 94 huyện Long Hồ.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Bách Khoa, nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long nói chung huyện Long Hồ nói riêng đã có những định hướng kịp thời đối với công tác thông tin, tuyên truyền trên lĩnh vực văn hóa-tư tưởng, nhờ vậy đã làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và của huyện, đồng thời xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.


Thông qua buổi triển khai này, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, công chức, viên chức trong Ban chỉ đạo 94 của huyện làm công tác tham mưu, quản lý  nhà nước trên lĩnh vực văn hóa-tư tưởng, nắm bắt kịp thời những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia tuyên truyền, đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của các thế lực thù địch, thực hiện kịp thời và đúng định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong thời đại kỷ nguyên số như hiện nay./.

 

                                                                            Phước Giang

Các tin khác