Ngày 27/11/2018 21:47:54
Huyện Long Hồ triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày nước Thế giới năm 2018.
Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018, UBND huyện Long Hồ đã chỉ đạo các địa phương triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 cụ thể như: yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 như: Tổ chức tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phát tờ rơi có nội dung nói về tài nguyên

Với chủ đề “Nước thiên nhiên”, Ngày Nước Thế giới năm 2018 nhằm hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng.


Được biết trong nhiều năm qua, huyện Long Hồ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh về các vấn đề môi trường liên quan đến biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó. Vận động nhân dân tham gia chiến dịch bằng những hành động cụ thể, góp phần cải thiện chất lượng môi trường ở địa phương mình như: lao động trồng cây xanh, thu gom rác, xử lý rác thải khơi thông cống rãnh tại địa phương nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung của mọi người dân, nhất là các em học sinh trong việc bảo vệ môi trường không khí và các cảnh quan môi trường vệ sinh sạch đẹp./.

                                                                                           Kim Hằng

Các tin khác