Ngày 27/11/2018 21:51:22
Huyện Long Hồ đề ra nhiều giải pháp đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2018.
Theo ngành chuyên môn: Huyện Long Hồ hiện có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn huyện có 340 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 33 bếp ăn tập thể, 713 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Trong năm 2017, trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm làm 198 người bị ngộ độc; trong đó có 3 vụ ngộ độc tập thể với 193 người.

Để xảy ra tình trạng trên là do huyện có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong khi nguồn thực phẩm cung cấp có số lượng lớn, phải mua gom từ nhiều nguồn khác nhau, nên thường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số cơ sở có điều kiện chế biến thực phẩm còn đơn giản, không theo đúng quy định.

Trong một số trường học, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm  cũng chưa đạt yêu cầu, do giáo viên dinh dưỡng mới được tuyển dụng hoặc chưa qua đào tạo, chỉ được bồi dưỡng ngắn hạn. Đồng thời, ý thức giữ gìn vệ sinh dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em của một số phụ huynh còn hạn chế. Một số địa phương trong huyện chưa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, trong đó việc đầu tư xây dựng bếp ăn theo chuẩn, nước sạch, công trình vệ sinh chưa được chú trọng, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.

Mặt khác, các cơ sở chế biến thực phẩm không nằm tập trung mà rải rác, nhỏ lẻ nên khó kiểm tra, quản lý; hầu hết là những cơ sở nhỏ, trang thiết bị thô sơ, cơ sở vật chất hạn chế. Người mua bán thức ăn đường phố đa số là những hộ nghèo, chưa có kiến thức, hiểu biết và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, năm 2018 huyện Long Hồ đã có nhiều giải pháp thiết thực, như: xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra vào các nhóm sản phẩm có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến, tiêu dùng thực phẩm đến người dân./.

                                                                                        Kim Hằng

Các tin khác