Ngày 28/11/2018 00:05:10
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Đề án “Thí điểm mô hình tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên Đài Truyền thanh huyện Long Hồ và hệ thống truyền thanh xã thị trấn”
Chiều ngày 05/9/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long kết hợp với Huyện ủy Long Hồ tổ chức triển khai Đề án “Thí điểm mô hình tuyên truyền, chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên Đài Truyền thanh huyện Long Hồ và hệ thống truyền thanh xã thị trấn”. Đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Mục đích của đề án “Thí điểm mô hình tuyên truyền, chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên Đài Truyền thanh huyện Long Hồ và hệ thống truyền thanh xã thị trấn” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, từ đó sẽ tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm biên soạn nội dung thông tin; Đài Truyền thanh huyện có trách nhiệm biên tập lại thành chương trình phát thanh và phát trên sóng phát thanh của Đài huyện; các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ truyền thanh, người quản lý các trạm loa truyền thanh không dây tiếp âm chương trình của Đài Truyền thanh huyện để truyền tải thông tin rộng rãi trong nhân dân.


Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn cần ra soát lại các trạm truyền thanh đã xuống cấp để tham mưu UBND huyện đầu tư mua sắm phục vụ cho đề án, Ban Tuyên giáo hai cấp huyện; xã, thị trấn phối hợp nhịp nhàng với Đài truyền thanh huyện và trạm truyền thanh cấp mình tăng cường đưa tin, bài về gương người tốt việc tốt; đặc biệt là truyền tải những nội dung cốt lõi trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên sóng phát thanh, để chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

 

 

                                                                                        Phước Giang

Các tin khác