Ngày 08/01/2019 14:13:43
Sản xuất nông nghiệp huyện Long Hồ trong 9 tháng đầu năm 2018 vẫn duy trì mức tăng trưởng
Chín tháng đầu năm nay giá trị sản xuất, nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn huyện đạt 1.869 tỉ đồng tương đương mức tăng trưởng 2,79% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó lĩnh vực thủy sản tăng 3,67%, sản xuất nông nghiệp tăng 2,48%. Đáng chú ý là giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp bình quân đã đạt 152 triệu đồng/ha, tăng gấp đôi so với cách đây 05 năm. Có được những kết quả như trên là nhờ sự nỗ lực khắc phục khó khăn của nông dân kết hợp với sự hỗ trợ tích cực của ngành nông nghiệp. Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp sát với tình hình thực tế của từng địa phương cụ thể như mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa, mô hình sản xuất màu theo hướng an toàn sinh học, trồng nấm rơm theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, mô hình nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học,… Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của ngành nông nghiệp huyện là sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giữ vững diện tích trồng màu dưới đất ruộng, tiếp tục thực hiện mô hình chuyển đổi cây trồng tại 4 xã cù lao./.

                                                                                      Phước Giang

Các tin khác