Ngày 11/01/2019 14:25:46
Huyện Long Hồ đề ra nhiều giải pháp đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2018
Theo ngành chuyên môn: Huyện Long Hồ hiện có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn huyện có 340 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 33 bếp ăn tập thể, 713 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố chưa đạt yêu cầu; nguyên nhân chính là nguồn thực phẩm cung cấp có số lượng lớn, phải mua gom từ nhiều nguồn khác nhau, nên thường không đảm bảo VSATTP. Một số cơ sở có điều kiện chế biến thực phẩm còn đơn giản, không theo đúng quy định.

Trong một số trường học, công tác đảm bảo VSATTP cũng chưa đạt yêu cầu, do giáo viên dinh dưỡng mới được tuyển dụng hoặc chưa qua đào tạo, chỉ được bồi dưỡng ngắn hạn. Đồng thời, ý thức giữ gìn vệ sinh dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em của một số phụ huynh còn hạn chế. Một số địa phương trong huyện chưa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, trong đó việc đầu tư xây dựng bếp ăn theo chuẩn, nước sạch, công trình vệ sinh chưa được chú trọng, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý VSATTP trong trường học.

Mặt khác, các cơ sở chế biến thực phẩm không nằm tập trung mà rải rác, nhỏ lẻ nên khó kiểm tra, quản lý; hầu hết là những cơ sở nhỏ, trang thiết bị thô sơ, cơ sở vật chất hạn chế. Người mua bán thức ăn đường phố đa số là những hộ nghèo, chưa có kiến thức, hiểu biết và các quy định về VSATTP.

Để làm tốt công tác VSATTP năm 2018, huyện Long Hồ đã có nhiều giải pháp thiết thực, như: xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra vào các nhóm sản phẩm có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm. Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến, tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

                                                                                        Kim Hằng

Các tin khác