Ngày 11/01/2019 14:29:41
Long Hồ: Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm 12%
Thời gian qua thực hiện tái cơ cấu ngành công thương của huyện chuyển dịch đúng hướng, không ngừng phát triển cả về quy mô sản xuất kinh doanh và chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều chủng loại hàng hóa có giá trị xuất khẩu góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Giai đoạn 2015-2018 giá trị ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 4.850,151 tỷ đồng, tăng 6,61% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Nhóm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống và công nghiệp may mặc là 02 nhóm ngành chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu mặt hàng công nghiệp của huyện (duy trì chiếm từ 55-60%). Trong đó ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống các năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh với mức tăng trưởng (9,6%/năm); ngành sản xuất vật liệu xây dựng không nung cũng có mức tăng trưởng khá (6,5%/năm). Về số lượng cơ sở sản xuất có chiều hướng gia tăng. Năm 2015 toàn huyện có 1.554 cơ sở đã tăng lên 1.614 cơ sở vào năm 2017; doanh nghiệp tăng từ 87 lên 93 doanh nghiệp.

Tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng bình quân giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở mức khá nhưng chưa đạt mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Nguyên nhân là do phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô sản xuất nhỏ, trình độ quản lý còn hạn chế, năng lực cạnh tranh thấp; công nghệ lạc hậu. Các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp vẫn chưa đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư. Hoạt động xuất khẩu chưa bền vững nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản do chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp xuất khẩu với vùng nguyên liệu; tỷ lệ lao động có tay nghề còn thấp, các chuyên gia kỹ thuật và lao động quản lý còn thiếu…

Trong thời gian tới huyện tiếp tục tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành công thương nhằm nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của từng lĩnh vực sản xuất. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhất là phát triển các làng nghề, phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông - thủy sản; gắn phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ phục vụ khu, tuyến công nghiệp của tỉnh và dịch vụ phục vụ nông nghiệp. Hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, thu hút lao động và không gây ô nhiễm môi trường. Giữ vững và phát triển các mặt hàng truyền thống của địa phương như: chế biến gạo, gạch, gốm, cơ khí, đan lát,…Phấn đấu đến năm 2020 giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài khu, tuyến công nghiệp tăng bình quân hằng năm 12%.

Văn Khiêm

Các tin khác