Ngày 14/01/2019 08:07:38
Long Hồ: Thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm của Hội. Do vậy, ngay đầu năm các cấp Hội đã tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua năm 2017 đồng thời phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Qua phát động đăng ký và bình xét đã có 8.916/14.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 63,68% so với hộ đăng ký, đạt 127,37% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Trong số các mô hình đăng ký, hộ hội viên nông dân đã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo kế hoạch của từng địa phương đã mạnh dạng đầu tư vào sản xuất.

Toàn huyện có 306 hộ hội viên nghèo và 528 hộ hội viên cận nghèo, trong năm qua phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” các cấp hội nông dân trong huyện đã vận động mạnh thường quân cất 04 căn nhà đại đoàn kết cho hội viên nông dân nghèo và phối hợp với các ngành vận động các nhà hảo tâm cất 12 căn nhà đại đoàn kết cho hội viên nông dân nghèo trị giá 480 triệu đồng còn gặp khó khăn về nhà ở theo sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng.

Bên cạnh đó các cấp hội còn vận động cơ sở kinh doanh hỗ trợ cây con giống, phối hợp với ngân hàng hướng dẫn hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và vận hội viên trong toàn hội tham gia giúp đỡ các hộ về ngày công khi có nhu cầu. Thành lập 16 tổ hùn vốn xoay vòng có 177 thành viên tham gia, mỗi tháng thành viên đóng góp 200.000đ, số tiền 35.400.000đ giúp đỡ hộ hội viên còn gặp khó khăn, thiếu vốn trong sản xuất.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và ý chí vươn lên trong cuộc sống của các hội viên trong năm 2018 đã có 16 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. 

Văn Khiêm

Các tin khác