Ngày 14/01/2019 15:30:24
Long Hồ: Năm 2019 phấn đấu hoàn thành 22 chỉ tiêu Nghị quyết
Thực hiện Nghị quyết năm 2019 Huyện ủy Long Hồ đề ra và phấn đấu hoàn thành 22 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể:

Về kinh tế: Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt 2.577,86 tỷ đồng, tăng 3,5% so năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 2.581,086 tỷ đồng, tăng 10,26% so năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ tiêu dùng xã hội 5.811 tỷ đồng, tăng 12% so năm 2018; doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 992,519 tỷ đồng, tăng  11,95% so với năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước 444,546 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách đạt 113,300 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 439,946 tỷ đồng, trong đó chi cân đối 438,472 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm.

Các chỉ tiêu xã hội, môi trường: T lệ tăng dân số tự nhiên 0,7%; giảm 284 hộ nghèo; giải quyết việc làm cho 3.500 lao động, xuất khẩu 240 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 1.000 lao động; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 12,50; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,5%; huy động trẻ 05 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%; huy động trẻ 06 tuổi vào lớp một đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 92%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trên 99%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ hệ thống nước máy tập trung (thành thị đạt 99,5%, nông thôn đạt 85%); xây dựng xã Hoà Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới.

Về xây dựng hệ thống chính trị: Kết nạp 200 đảng viên mới; xây dựng 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó  20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu tập hợp quần chúng trên 86% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị xã hội, trong đó lực lượng nòng cốt đạt 40%.

Để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2018- 2020. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn và phát triển du lịch sinh thái ở các xã cù lao, đồng thời phát triển chăn nuôi, thủy sản. Phát triển công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến nông sản và làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020. Huy động nguồn lực địa phương, xã hội để xây dựng cầu, đường, xây dựng cảnh quan môi trường, đèn đường chiếu sáng, camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện tốt giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm,  đẩy mạnh xuất khẩu lao động; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh - xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đẩy nhanh tốc độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện.

Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Sắp xếp tổ chức bộ máy đảng, chính quyền theo quy định. Đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng Chi, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.                        

Văn Khiêm

Các tin khác