Ngày 14/01/2019 15:51:43
Long Hồ: Triển khai hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018
Ngày 07/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Hồ tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018 cho các đồng chí là Bí thư chi - đảng bộ trực thuộc, các đồng chí phụ trách công tác tổ chức xã - thị trấn; đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Luân, Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu được triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 12/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 05/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Luân đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ. Mỗi đảng viên nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, giữ gìn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Các chi - đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm điểm ở đơn vị, địa phương mình, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức kiểm điểm của chi bộ trực thuộc đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và thời gian đề ra. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức) hoàn thành trước ngày 15/12; kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Văn Khiêm

Các tin khác