Ngày 15/01/2019 09:52:03
Xuân về nhớ Bác ! (Vọng cổ nhịp 16)
Tác giả: Lê Minh

Ngâm

 

Xuân về  nhớ Bác không nguôi  !

Đã mấy mươi xuân vĩnh biệt Người

Còn đây Di chúc Người để lại

Nguyện học làm theo ý nguyện Người...

 

                                                                                            1. Xuân về...

                                                                                       Vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở.

                                                                                      Nhớ ơn Bác Hồ trọn đời vì nước, vì dân

                                                                                      Vì độc lập tự do vì cơm no, áo ấm.

 

                                                                                           2. Khắp non sông, mùa xuân mãi thanh bình.

                                                                                     Di chúc thiêng liêng sâu nặng nghĩa tình.

                                                                                     Đó chính là tình yêu quê hương đất nước

                                                                                     Và nghĩa đồng bào dân tộc Việt Nam.

                                                                                     Người đã tìm đường giải phóng nhân dân.

 

                                                                                          3. Cởi ách xiềng gông người dân nô lệ.  

                                                                                    Mỗi một gia đình được áo ấm cơm no.

                                                                                    Được học hành trong ngôi trường mới.

                                                                                    Mùa xuân này đã hơn mấy mươi xuân . 

                                                                                    Điều Bác hằng mong như hạnh phúc đang về.

 

                                                                                         4. Bác là niềm tin là ánh sáng chan hòa.

                                                                                   Cho dân tộc Việt Nam ngẩng cao đầu

                                                                                   Cùng năm châu, bốn biển  

                                                                                   Vượt qua đói nghèo bằng ánh sáng văn minh .

                                                                                   Đoàn kết, thương yêu sống trọn nghĩa vẹn tình.

 

                                                                                        5. Cây mùa xuân nảy lộc đâm chồi

                                                                                   Ơn Bác ghi sâu đến muôn đời.   

                                                                                   Tình Bác mênh mông như sông dài biển rộng

                                                                                   Gương Bác sáng ngời dìu dắt chúng con đi

                                                                                   Xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu.

 

                                                                                        6. Mùa xuân về nhớ Bác, Bác ơi!

                                                                                   Con nguyện học làm người thương dân, yêu nước

                                                                                   Như mùa xuân ươm hoa dâng đời mật ngọt

                                                                                   Rạng đục khơi trong, sau trước vẹn toàn

                                                                                   Mùa xuân vang mãi khúc ca

                                                                                   Xuân về nhớ Bác nhà nhà an vui./.

Các tin khác