Ngày 25/03/2019 09:38:39
Long Hồ: Tổng kết công tác tòa án năm 2018
Ngày 24/01/2019 Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm qua Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ đã thụ lý và giải quyết 921/966 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 95,34%, tăng 58 vụ so với năm 2017. Trong đó đã giải quyết xong án hình sự 74/75 vụ với 85 bị cáo; án dân sự 211/245 vụ, án hôn nhân và gia đình 576/583 vụ, án kinh doanh thương mại 17/20 vụ, án lao động 01/01 vụ, án hành chính 02/02 vụ. Công tác áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đã giải quyết 40/40 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Nhìn chung công tác giải quyết, xét xử các loại án cơ bản đạt chỉ tiêu về tiến độ giải quyết; các vụ án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; công tác hòa giải luôn được chú trọng góp phần giảm căng thẳng giữa các bên, hàn gắn mẫu thuẫn trong nhân dân đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án. Chất lượng xét xử các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động cũng được đảm bảo qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019 ngành Tòa án huyện phấn đấu giải quyết án hình sự đạt từ 90% trở lên, án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đạt từ 85% trở lên, hành chính đạt 80%, xử lý vi phạm hành chính đạt 99% trở lên. Đảm bảo công tác thi hành án phạt tù chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức trong đơn vị với khẩu hiệu là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” thông qua các đợt thi đua ngắn hạn mà đơn vị tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Văn Khiêm

Các tin khác