Ngày 21/05/2019 15:59:33
Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018
Ngày 08/3/2019 Đảng ủy Cơ quan Đảng – Đoàn thể tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Trong năm 2018 Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể đã lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề và triển khai cho đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2018, từ đó các chi bộ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn đạo đức lối sống, phát huy tính tiền phong gương mẫu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ huyện Long Hồ về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua.

Thay mặt Huyện ủy đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của tập thể và cá nhân trong Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể năm 2018. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong năm 2019 đồng chí đề nghị Đảng ủy cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, coi việc quán triệt chuyên đề là một trong những nhiêm vụ để xem xét đánh giá phân loại đảng viên cuối năm. Đồng thời lãnh đạo tốt chi bộ, đảng viên căn cứ vào nội dung hướng dẫn của huyện để xây dựng kế hoạch, bản cam kết học tập chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc nêu gương của người đứng đầu nói riêng, của cán bộ, đảng viên nói chung. Qua kiểm tra, giám sát có phê bình những tập thể, cá nhân còn hạn chế đồng thời phải tuyên dương những tập thể cá nhân có thành tích tốt trong cơ quan, chi bộ.

Nhân dịp này có 02 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 được Ban Thường vụ Đảng ủy biểu dương, khen thưởng.

Văn Khiêm

Các tin khác