Ngày 23/05/2019 08:30:43
Long Hồ: Thực hiện vận động quỹ “Vì người nghèo”
Trong những năm qua, cùng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể và sự đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt nhiều kết quả phấn khởi góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã vận động được trên 8,7 tỷ đồng để xây dựng và hỗ trợ sửa chữa 605 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2019 huyện Long Hồ được tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện vận động thu quỹ “Vì người nghèo” với số tiền là 2,5 tỷ đồng. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc vận động và thực hiện đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chi - đảng bộ cơ sở; cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức và đồng thuận cao trong Đảng bộ và Nhân dân về tiếp tục thực hiện cuộc vận động thu quỹ “Vì người nghèo”. Bằng nhiều phương thức vận động các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” gắn với việc giao chỉ tiêu vận động và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện cuộc vận động.


(Ông Lê Văn Thành – PCT.UBND huyện tặng giấy khen cho các nhà tài trợ khám trị bệnh miễn phí cho hộ nghèo - Ảnh CH)

Thực hiện công tác rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu giảm nghèo và chương trình an sinh xã hội gắn với việc triển khai cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” ở địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cấp ủy Đảng lãnh đạo gắn kết, lồng ghép chặt chẽ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để triển khai, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện chương trình an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu giảm nghèo, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên quan tâm, tham mưu kịp thời cho cấp ủy cùng cấp, phối hợp chính quyền, các đoàn thể, các ngành, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức phát động cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Ban vận động để tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt kết quả.

Theo dõi, quản lý và phân bổ sử dụng quỹ “Vì người nghèo” bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và có hiệu quả theo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý việc sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát. Đồng thời kịp thời biểu dương, tôn vinh các đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ và đóng góp quỹ “Vì người nghèo”; phát hiện kịp thời, nhân rộng những nhân tố tích cực, các điển hình, mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác giảm nghèo.

Văn Khiêm

Các tin khác