Ngày 23/05/2019 08:50:14
UBND huyện Long Hồ tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018
Chiều ngày 01/3/2019, UBND huyện Long Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, huyện Long Hồ có 118.303 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 7,9% so với cùng kỳ đạt 101 chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó Bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 11,1% so với cùng kỳ, đạt 101 chỉ tiêu, Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 130% so với cùng kỳ, đạt 124% chỉ tiêu tỉnh giao, Bảo hiểm thất nghiệp tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017. Về bảo hiểm y tế tính đến thời điểm cuối tháng 12/2018 tổng số thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng 136.916 thẻ, đạt tỉ lệ 87,21%, vượt 5,21% so với chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy, tăng 7,18% so với cùng kỳ. Để thực hiện đạt được kết quả như nêu trên thời gian qua Ban chỉ đạo bảo hiểm toàn dân huyện Long Hồ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Riêng ngành y tế tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế để tạo lòng tin cho đối tượng tham gia.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các tổ chức hội đoàn thể cá nhân có uy tín trong cộng đồng để vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình./.

                                                                                                          Phước Giang