Ngày 23/05/2019 13:59:11
Long Hồ: Tập huấn công tác phòng, chống khủng bố năm 2019
Ngày 20/3/2019, Công an huyện Long Hồ tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố năm 2019 cho các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công chức Văn phòng - Thống kê xã, thị trấn, các đội nghiệp vụ, Đồn công an Khu vực Hòa Phú; trưởng, phó công an, quân sự, trưởng khối vận xã, thị trấn và cán bộ, chiến sĩ đội an ninh công an huyện.


Tham dự lớp tập huấn các học viên được tiếp thu 03 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1: Nhận thức cơ bản về Công tác phòng, chống khủng bố gồm những nội dung: Nhận thức cơ bản về khủng bố; phương châm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu công tác phòng, chống khủng bố; thực trạng hoạt động khủng bố và công tác phòng, chống khủng bố của lực lượng an ninh, dự báo tình hình và công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống khủng bố và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành gồm: Luật phòng, chống khủng bố năm 2013; Nghị định số 122/2013/NĐ-CP, ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; Nghị định số 07/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; Nghị định số 22/2014/NĐ-CP ngày 02/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và việc phân công người chỉ huy chống khủng bố.

Chuyên đề 3: Một số tình huống nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về phòng, chống khủng bố và cách thức ứng phó khi gặp các trường hợp liên quan khủng bố góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống khủng bố cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện./.

 Văn Khiêm

Các tin khác