Ngày 24/07/2019 10:30:04
Huyện Long Hồ kiểm tra văn minh đô thị tại thị trấn Long Hồ
Ngày 16/4/2019, Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị huyện Long Hồ đã đến kiểm tra việc thực hiện văn minh đô thị tại Thị trấn Long Hồ.

Trong năm 2018, việc thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở  khu dân cư" và "nếp sống văn minh nơi công cộng" tại địa bàn Thị Trấn Long Hồ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện các tiêu chí xây dựng hộ, tổ, khu dân cư đã  đạt được kết quả khả quan. Đến cuối năm 2018 thị trấn đã có 6/6 khóm được công nhận danh hiệu văn hoá theo tiêu chí mới. 98,6% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn bộ xây dựng, 99,6% hộ dân sử dụng nước máy; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thu gom rác thải đạt chuẩn qui định về môi trường. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích mà các khóm trên địa bàn thị trấn đã đạt được trong thời gian vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế nhất là mục tiêu mà đến năm 2020 thị trấn được công nhận đô thị loại 5. Vấn đề mà đoàn phúc tra nhắc nhỡ thị trấn cần khắc phục trong thời gian tới là cần quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, việc thu gom rác thải có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, tình trạng ô nhiễm môi trường và tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường còn phổ biến.      

                                                                         Phước Giang

Các tin khác