Ngày 24/07/2019 10:35:39
Kiểm tra nông thôn mới xã Tân Hạnh
Ngày 4/4/2019, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Hạnh.

Điển nổi bật của địa phương này là trong vòng 3 năm trở lại đây là thực hiện tốt công tác vận động các tổ chức cá nhân và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn. Điểm dễ nhận thấy nhất trong phong trào xây dựng giao thông tại xã Tân Hạnh là sự đồng tình, tự nguyện của nhân dân. Việc hiến đất làm đường đã là một nghĩa cử đẹp còn việc góp sức góp tiền chung lòng của toàn thể nhân dân trong xã lại càng đáng quý hơn khi cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đều đồng lòng, tạo nên sức mạnh thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Chỉ tính trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 địa phương này đã vận động hơn 2 tỉ đồng để xây dựng giao thông nông thôn. Qua khảo sát các thành viên trong đoàn công tác đã thống nhất công nhận xã Tân Hạnh đạt 9/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, 10 tiêu chí còn lại xã cũng tiềm cận chuẩn và nhiều khả năng trong năm 2019 này sẽ đạt thêm ít nhất 5 tiêu chí.  

Kết thúc buổi làm việc đoàn công tác của tỉnh đã  đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Tân Hạnh trong việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; đồng thời lưu ý xã cần tiếp tục phát huy nâng chất 9 tiêu chí đã đạt được, cần đánh giá sát thực khối lượng và tỉ lệ phần trăm những tiêu chí chưa đạt để làm cơ sở đề ra phướng hướng thực hiện trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch đã đề ra vào đầu năm 2020.

                                                                                      Phước Giang

Các tin khác