Ngày 24/07/2019 13:49:17
Long Hồ: Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số
Trong những năm qua huyện Long Hồ triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số từ đó đời sống của các hộ gia đình người dân tộc được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần và ngày càng phát triển góp phần ổn định kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Toàn huyện hiện có 46.350 hộ với 164.699 nhân khẩu, đa số người dân sống trên địa bàn là người Kinh và 10 dân tộc thiểu số (Tày, Mường, Khmer, Hoa, Nùng, Chăm, Cơ Ho, H Rê, Chơ Ro và người nước ngoài) với 126 hộ, 961 nhân khẩu. Đa số người dân tộc thiểu số đều biết nói, đọc, viết tiếng phổ thông, vì người dân tộc thiểu số sinh sống đan xen với người Kinh cho nên có điều kiện và thường xuyên tham dự các lễ hội của người Kinh. Trong những năm quan các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị xã hội đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số như: hỗ trợ vốn vay, góp vốn xoay vòng của các đoàn thể, mở các lớp dạy nghề nông thôn, giới thiệu việc làm, mua BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo,… từ đó đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được ổn định, phát triển. Song song với việc hỗ trợ vốn vay, các đoàn thể còn phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, dạy nghề, giới thiệu việc làm, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho người nghèo, kết quả đã hỗ trợ xây mới 12 căn nhà đại đoàn kết cho người dân tộc trị giá 360 triệu đồng, hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội khác tổng trị giá gần 01 tỷ đồng.

Nhìn chung đa số các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện có ý thức chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế gia đình, vượt khó thoát nghèo, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân ở địa phương.

Tuy nhiên hiện nay đồng bào dân tộc thiểu số của huyện chiếm tỷ lệ rất ít so với tổng dân số (chiếm 0,58% dân số toàn huyện), sống đan xen không tập trung, do đó công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu còn lồng ghép, còn thiếu thiết thực, chưa phù hợp với đặc điểm, tập quán sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại cộng đồng dân cư.

Trong thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đồng bào các dân tộc thiểu số và động viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, cải thiện đời sống. Thường xuyên nắm chắc tình hình dân tộc để kịp thời phát hiện những phần tử cực đoan, lợi dụng vấn đề dân tộc để hoạt động tiêu cực, kịp thời thực hiện phương án, biện pháp ngăn chặn, không tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng, giải quyết kịp thời không để tồn đọng các vụ việc tranh chấp khiếu kiện có liên quan đến vấn đề dân tộc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc nhằm đạt đến mục tiêu rút ngắn khoảng cách lao động, thu nhập, đời sống giữa người Kinh với đồng bào các dân tộc thiểu số, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Văn Khiêm 

Các tin khác