Ngày 24/07/2019 14:48:17
Huyện Long Hồ tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Nhiều năm qua, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn huyện Long Hồ thực sự đi vào chiều sâu, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, góp phần từng bước thực hiện đạt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Qua thực hiện phong trào, thực lực chính trị ở cơ sở được xây dựng và củng cố ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao uy tín của Đảng và chính quyền các cấp đối với nhân dân, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng gần dân và có trách nhiệm với nhân dân. Các phong trào người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ nhân dân tự quản, cơ quan văn hóa; phong trào lao động sáng tạo được cơ quan đơn vị xã  thị trấn và nhân dân thực hiện tốt, chất lượng nâng lên khá toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay trên địa bàn bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Long Hồ ngày càng khởi sắc, tỉ lệ hộ dân đạt văn hóa chiếm gần 98%, hơn 97% ấp, khóm đạt văn hóa. Ngoài thay đổi về cảnh quan môi trường và kết cấu hạ tầng nông thôn thì chất lượng cuộc sống của người dân cũng không ngừng nâng cao. Nếu như năm 2006 thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 5,8 triệu đồng/năm thì hiện nay đã đạt 34,5 triệu đồng tăng gần gấp sáu lần; 78,5% hộ dân có nước máy sử dụng, hơn 99,85% số hộ dân có điện sử dụng.

Trong năm 2019 này huyện Long Hồ tiếp tục tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện Phong trào này; Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải xem đây là cuộc vận động lớn và quan trong là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn./.

                                                                                        Phước Giang

Các tin khác