Ngày 24/07/2019 16:01:53
Long Hồ: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên vận động đóng góp trên 200 tỷ đồng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện
Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã phối hợp các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, đạt hiệu quả thiết thực, mạng lại lợi ích to lớn cho các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Giai đoạn từ 2014 - 2019 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động nhân tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Long Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới”…kết quả đã vận động nhân dân góp công, góp của như hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới với tổng số tiền trên 83 tỷ đồng, 8.036 ngày công lao động, trải đá và lót dal 255 km đường, sửa và xây dựng 93 cây cầu kiên cố, hiến 144.696 m2 đất để thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Vận động cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp quỹ “Vì người nghèo” được 13 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 817 căn nhà đạt đoàn kết tổng trị giá trên 28 tỷ đồng, thực hiện Quyết định 33/TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ 52 căn, tổng trị giá 260 triệu đồng. Vận động trên 87 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội giúp cho 142 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ đó giúp cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 4,04% năm 2015 xuống còn 2,2% năm 2018, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 34,4 triệu đồng/người/năm. Song song đó Mặt trận tổ quốc phối hợp với các thành viên tổ chức tuyên truyền vận động người dân thực hiện mô hình đèn đường chiếu sáng được 60 km với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, lắp đặt 79 camera và 218 cổng rào an ninh.

Có thể nói qua thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, đời sống vận chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Nhân dân đoàn kết gắn bó xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và nâng cao, mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng bền vững./.

Văn Khiêm

Các tin khác