Ngày 25/07/2019 08:18:31
Long Hồ sau 44 năm từ ngày giải phóng
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với cả nước Đảng bộ và Nhân dân huyện Long Hồ chung sức, chung lòng bắt tay thực hiện công cuộc xây dựng kiến thiết quê hương. 44 năm sau ngày giải phóng là một chặng đường không quá dài cho quá trình kiến thiết quê hương Long Hồ, nhưng với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường sự kết hợp với việc phát huy tốt các nguồn lực xã hội, đến nay huyện đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất tại huyện Long Hồ là hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện. Chỉ tính trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020 huy động các nguồn lực xã hội 253,087 tỷ đồng, đặc biệt huy động trong Nhân dân 12,017 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn, đèn đường thắp sáng, lắp đặt 79 camera ở khu dân cư. Hiện tại ngoài 36 km đường giao thông thuộc 03 tuyến quốc lộ: 53, 1A và Quốc lộ 57 đi ngang qua địa bàn huyện; 15 km đường tỉnh lộ, thì tất cả các xã, thị trấn của huyện đều có đường ô tô đến trung tâm. Đến đầu năm 2019 có hơn 115 km đường do huyện quản lý được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp VI đồng bằng, 182 km đường láng nhựa giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn cấp C. Hệ thống giao thông nông thôn liên ấp, đường liên xóm cũng không ngừng được hoàn thiện theo hướng đan hóa, nhựa hóa đảm bảo giao thông đến trung tâm tất cả các ấp, khóm trong cả hai mùa mưa nắng. Ông Nguyễn Chí Cao, xã Lộc Hòa vui vẻ nói:“Trước ngày giải phóng đi bằng xuống ghe chủ yếu đi bằng đường sông sau ngày giải phóng nhà nước có chủ chương làm lại lộ nhựa cho nên Nhân dân đi lại dễ dàng đời sống người dân ngày càng nâng lên, mua bán phát triển, tất cả Nhân dân ở đây đồng tình ủm hộ hiến đất tạo điều kiện cho nhà nước làm lộ”.

Ông Đặng Văn Trúc, ấp Phước Yên B, xã Phú Quới cho biết thêm niềm vui của mình như sau:“Từ ngày giải phóng tới giờ cầu đường được nhà nước quan tâm đầu tư để người dân có điều kiện đi lại dễ dàng hơn so với trước ngày giải phóng, bà con ở địa phương hết sức phấn khởi”.

Chỉ tính trong khoảng 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện luôn đạt mức 10%. Riêng năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng 3,29% so cùng kỳ năm 2017; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8,46% và tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 11,09%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,4 triệu/người/năm, tăng 7,84 triệu đồng so năm 2017. Giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích đất nông nghiệp bình quân đã đạt 152 triệu đồng/ha, tăng 10 triệu đồng so với năm trước. Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực. Đến nay đời sống của các đối tượng chính sách, hộ nghèo và Nhân dân vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm xuống còn 2,2%, 99,4% hộ dân thành thị, 83,5% hộ dân nông thôn sử dụng nước từ hệ thống tập trung, 99,92 % hộ dân sử dụng điện. Hệ thống trường lớp ngày càng hoàn thiện, huyện có37/63 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế có bác sĩ phục vụ; nhân viên y tế tăng gấp 15 lần so với ngày đầu giải phóng. 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Biên Công Hội, xã Lộc Hòa huyện Long Hồ phấn khởi nói:“Sau giải phóng xã phát triển rất nhanh về nhiều mặt đường sá cầu cống điện nước cũng có đầy đủ so trước giờ đầy đủ tiện nghị, trong đổi mới dân chúng rất phấn khởi”

Nhìn lại chặng đường 44 năm từ ngày quê hương được giải phóng đến nay, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện không ngừng phát triển; các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tiến bộ, tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tăng cường, dân chủ được phát huy. Những thành tựu đó đã tạo thêm nguồn lực mới cho sự phát triển, là nền tảng vững chắc để huyện Long Hồ vững bước chặng đường tiếp theo với nhiều triển vọng tốt đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"./.

                                                                           Phước Giang

Các tin khác