Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Tại sao lại không thiết kế cho Vĩnh Long mình một trang Web để người dân có thể trao đổi, mua bán ... giống như "canthoinfo". Tôi thấy canthoinfo là rất có ích, một diễn đàn cần dc phát huy mà điển hình là ở tp VL. 13/06/2014
Trả lời:
Cám ơn ý kiến đóng góp của bạn. Bạn có thể truy cập trang web của UBND Thành phố Vĩnh Long tại đây: http://tpvl.vinhlong.gov.vn/ hoặc có thể trao đổi, mua bán tại trang web: http://quangcaovinhlong.com/ Thân ái chào bạn!