Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin
(08/10/2021 16:58:23)

Thực hiện Công văn số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An toàn thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT;

Vừa qua, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng. Đứng trước tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập,... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác.

Các tập phim được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Ngoài ra, các tập phim cũng được đăng tải trên trang facebook: An toàn không gian mạng.