Lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị nông nghiệp sinh thái Khu đô thị nông nghiệp sinh thái An Bình, huyện Long Hồ.
(03/12/2021 08:00:44)

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng được giao làm cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị nông nghiệp sinh thái Khu đô thị nông nghiệp sinh thái An Bình, huyện Long Hồ. Sở Xây dựng đã cùng với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lên ý tưởng và lập đồ án quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 13/12/2019; Ý tưởng quy hoạch đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thông qua tại Kết luận số 287-KL/TU ngày 22/10/2021. Theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, Sở Xây dựng thực hiện lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư có liên quan đối với quy hoạch nêu trên.

Khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính của xã An Bình, huyện Long Hồ với quy mô diện tích khoảng 1.638,2 ha. Về tính chất thì đây là khu đô thị mới gắn với các hoạt động sinh thái nông nghiệp, là khu du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, khu vui chơi giải trí chất lượng cao. Về mục tiêu lập quy hoạch nhằm hình thành loại hình khu đô thị sinh thái gắn với trang trại nông nghiệp được đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo hướng phát triển bền vững; Hình thành vùng du lịch sinh thái nông nghiệp; Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các làng nghề truyền thống, di tích lịch sử.

Khu vực lập quy hoạch được phân chia thành 3 phân khu chức năng chính gồm:

+ Phân khu 1 là khu văn hóa và di sản Nam Bộ

+ Phân khu 2 là khu du lịch sinh thái

+ Phân khu 3 là khu trang trại nông nghiệp du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 phân khu chức năng chính của Khu đô thị nông nghiệp sinh thái An Bình

Để thuận tiện cho việc góp ý kiến, người dân tham khảo thêm các tài liệu đính kèm sau:

Báo cáo tóm tắt của đồ án quy hoạch

Phiếu lấy ý kiến

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Người dân trong phạm vi lập quy hoạch có thể đến UBND huyện Long Hồ, UBND xã An Bình để nhận và gửi Phiếu lấy ý kiến. Thời gian lấy ý kiến được thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày 02/12/2021 đến hết ngày 02/01/2022. Sau thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng kết thúc việc lấy ý kiến và tổng hợp để hoàn thiện đồ án quy hoạch, trình UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, phê duyệt.

(file hình đính kèm)

Phối cảnh tổng thể của Khu đô thị nông nghiệp sinh thái An Bình