Kế hoạch thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2022
(07/06/2022 09:02:47)

Tải file Kế hoạch