Các liên kết
 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Lãnh đạo HĐND - UBND Huyện
 Phan Thị Mỹ Hạnh Chủ tịch0703.850.295 ptmhanh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Võ Trung Sơn Phó chủ tịch0703.942.837 vtson.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Chí Cường Phó chủ tịch0703.942.836 nccuong.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành LâmPhó chủ tịch0703.942.835 ntlam.hlh@vinhlong.gov.vn
Văn phòng HĐND - UBND Huyện
 Võ Văn Minh Phương Chánh Văn phòng3850888 vvmphuong.hlh@vinhlong.gov.vn
 Trương Hữu Phước Phó Văn phòng3850255 thphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Mai Minh Trí Phó Văn phòng3850255 mmtri.hlh@vinhlong.gov.vn
 Thiều Xuân Nhựt Phó Văn phòng3850262 txnhut.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Ngon Chuyên viên  nvngon.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lê Thành Phần Chuyên viên3850267 ltphan.hlh@vinhlong.gov.vn
 Phan Thanh Hiền Chuyên viên3850267 pthien.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thái Kim Chi Chuyên viên3850267 ntkchi.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh Thủy Văn thư 3850250 nttthuy.hlh@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Cẩm Bình Lưu Trữ   ptcbinh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Trương Thị Kim Tuyến Kế Toán 3850262 ttktuyen.hlh@vinhlong.gov.vn
 Hà Thị Chi Phương Văn thư 3850250 htcphuong.hlh@vinhlong.gov.vn
 Tô Ánh Lan Tổ Cải cách 3851506 talan.hlh@vinhlong.gov.vn
Phòng Ban trực thuộc UBND Huyện
 Nguyễn Huỳnh Đức Chuyên viên3850293 nhduc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn Út Phòng Tài Chính - Kế hoạch3850224 tvut.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn Đại Phòng Tư Pháp3850228 lvdai.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Đức Ngoan Ban QLDA 3858681 ndngoan.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh Sang Tài Nguyên MT3850375 ntsang.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc Thái Phòng Thống Kê3850371 ntngoc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Kim Oanh Chuyên viên3850411 nkoanh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lâm Hải Trung Tổ KTHT 3850896 lhtrung.hlh@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn Hưng Thi Đua KT 3850189 tvhung.hlh@vinhlong.gov.vn
 Tongiao Tôn giáo3942375 tongiao.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lê Hoàng Phúc Quản trị mạng3850267 lhphuc.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Phòng VH - TT3850 283 pvhtt.hlh@vinhlong.gov.vn
 Tô Thị Cẩm Bình Ủy Ban Dân Số3850 264 ubnd.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lâm Đặng Hồng Sơn Phòng Giáo dục3850 215 pgd.hlh@vinhlong.gov.vn
Xã/Thị Trấn
 Cao Thị Phương Thảo Thị Trấn Long Hồ3850 248 ubttlongho@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Bảo Trinh Long Phước3850 420  ubxlongphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Cẩm Lan Phước Hậu3850 310  ubxphuochau.hlh@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thị Dung Long An 3850 226 ubxlongan.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hoá Phú Đức3850 348 ubxphuduc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Mỹ Trang Thanh Đức 3850 331 ubxthanhduc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hoàng Hoa An Bình3858 924 ubxanbinh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tấn Cảnh Hoà Ninh 3859 901 ubxhoaninh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Đặng Kim Bình Bình H Phước3859 909 ubxbhphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh Lộc Đồng Phú 3859 917 ubxdphu.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lê Tiến Nghiệp Phú Quới 3811 124 ubxphuquoi.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Dũng Trinh Thạnh Quới3811 140  ubxthanhquoi.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Thạnh Hoà Phú3811 820 ubxhoaphu.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Mỹ Loan Tân Hạnh 3811 870 ubxtanhanh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Trần Trung Quân Lộc Hoà3811 841 ubxlochoa.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tam Phen Trung Tâm VH3851 834 ttvh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Đặng Văn Phúc Tâm Trung Tâm TDTT  tttdtt.hlh@vinhlong.gov.vn