Các liên kết
 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Lãnh đạo HĐND - UBND Huyện
 Phan Thị Mỹ Hạnh Chủ tịch0703.850.295 ptmhanh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Võ Trung Sơn Phó chủ tịch0703.942.837 vtson.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Chí Cường Phó chủ tịch0703.942.836 nccuong.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành LâmPhó chủ tịch0703.942.835 ntlam.hlh@vinhlong.gov.vn
Văn phòng HĐND - UBND Huyện
 Võ Văn Chí HạnhChánh Văn phòng3850888 vvchanh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh NguyễnP. Chánh VP   
 Tô Ánh Lan P. Chánh VP   
 Trần Văn ThạchP. Chánh VP   
 Phạm Thiên Phương Chuyên viên   
 Mai Xuân Tươi Chuyên viên3850267  
 Lê Nhựt Trường Chuyên viên3850267  
 Nguyễn Thái Kim Chi Chuyên viên3850267 ntkchi.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh Thủy Văn thư 3850250 nttthuy.hlh@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Cẩm Bình Lưu Trữ   ptcbinh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Trương Thị Kim Tuyến Kế Toán 3850262 ttktuyen.hlh@vinhlong.gov.vn
 Hà Thị Chi Phương Văn thư 3850250 htcphuong.hlh@vinhlong.gov.vn
 Tô Ánh Lan Tổ Cải cách 3851506 talan.hlh@vinhlong.gov.vn
Phòng Ban trực thuộc UBND Huyện
 Nguyễn Huỳnh Đức Chuyên viên3850293 nhduc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn Út Phòng Tài Chính - Kế hoạch3850224 tvut.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn Đại Phòng Tư Pháp3850228 lvdai.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Đức Ngoan Ban QLDA 3858681 ndngoan.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh Sang Tài Nguyên MT3850375 ntsang.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc Thái Phòng Thống Kê3850371 ntngoc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Kim Oanh Chuyên viên3850411 nkoanh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lâm Hải Trung Tổ KTHT 3850896 lhtrung.hlh@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn Hưng Thi Đua KT 3850189 tvhung.hlh@vinhlong.gov.vn
 Tongiao Tôn giáo3942375 tongiao.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lê Hoàng Phúc Quản trị mạng3850267 lhphuc.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Phòng VH - TT3850 283 pvhtt.hlh@vinhlong.gov.vn
 Tô Thị Cẩm Bình Ủy Ban Dân Số3850 264 ubnd.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lâm Đặng Hồng Sơn Phòng Giáo dục3850 215 pgd.hlh@vinhlong.gov.vn
Xã/Thị Trấn
 Cao Thị Phương Thảo Thị Trấn Long Hồ3850 248 ubttlongho@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Bảo Trinh Long Phước3850 420  ubxlongphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Cẩm Lan Phước Hậu3850 310  ubxphuochau.hlh@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thị Dung Long An 3850 226 ubxlongan.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hoá Phú Đức3850 348 ubxphuduc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Mỹ Trang Thanh Đức 3850 331 ubxthanhduc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hoàng Hoa An Bình3858 924 ubxanbinh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tấn Cảnh Hoà Ninh 3859 901 ubxhoaninh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Đặng Kim Bình Bình H Phước3859 909 ubxbhphuoc.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh Lộc Đồng Phú 3859 917 ubxdphu.hlh@vinhlong.gov.vn
 Lê Tiến Nghiệp Phú Quới 3811 124 ubxphuquoi.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Dũng Trinh Thạnh Quới3811 140  ubxthanhquoi.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Thạnh Hoà Phú3811 820 ubxhoaphu.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Mỹ Loan Tân Hạnh 3811 870 ubxtanhanh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Trần Trung Quân Lộc Hoà3811 841 ubxlochoa.hlh@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tam Phen Trung Tâm VH3851 834 ttvh.hlh@vinhlong.gov.vn
 Đặng Văn Phúc Tâm Trung Tâm TDTT  tttdtt.hlh@vinhlong.gov.vn