Các liên kết
Chỉ tiêu chủ yếu Kinh tế xã hội

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của huyện năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013:

Các chỉ tiêu cơ bản

KH năm 2013

Ước kết quả thực hiện

So

Kế hoạch

So năm 2012

Ghi chú

1/ Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản

973 tỷ 317 triệu đồng

961 tỷ 221 triệu đồng

98,76%

Tăng 1,72%

 

2/ Giá trị SX CN (do địa phương quản lý)[1]

661 tỷ đồng

645 tỷ 286 triệu đồng

97,62%

Tăng 10,34%

 

3/ Tổng mức bán lẻ hàng  hoá và dịch vụ xã hội

3.454 tỷ đồng

3.248 tỷ 600 triệu đồng

94,05%

Tăng 15,68%

 

4/ Tổng thu ngân sách nhà nước

290 tỷ 840 triệu đồng

432 tỷ 179 triệu đồng

148,6%

Tăng 16,3%

Nếu loại trừ tiền SDĐ dự án đạt 426,879 tỷ đồng đạt 146,8% KH

+ Thu cân đối ngân sách

60 tỷ 820 triệu đồng

62 tỷ 166 triệu đồng

102,21%

Giảm 5,5%

Nếu loại trừ tiền SDĐ dự án đạt 56,866 tỷ đồng đạt 93,5% KH

5/ Tổng chi ngân sách nhà nước

290 tỷ 040 triệu đồng

382 tỷ 459 triệu đồng

131,86%

Tăng 34,58%

 

6/ Thu nhập bình quân đầu người

23 triệu đồng/người/năm

23,5 triệu đồng/người/năm

102,17%

Tăng 1,7 triệu đồng/người/năm (7,8%)

 

7/ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

1%

1%

100%

 

 

8/ Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

dưới 14,5%

14,03%

103,3%

 

 

9/ Giải quyết việc làm

 

5000-6.000 lao động (có 45% lao động qua đào tạo)

4.900 lao động

98%

Giảm 1.022 lao động (17,26%)

Có 30% lao động qua đào tạo

10/ Giảm hộ nghèo

1,5% đến 2% tỷ lệ hộ nghèo

1,31% (540 hộ)

87,33%

Giảm 0,94% (Năm 2012 giảm 2,25% hộ nghèo)

 

11/ Tỷ lệ hộ dân dùng điện

trên 99%

99,28%

100,28%

 

 

12/ Tỷ lệ hộ dân dùng nước máy

56%

58,67 %

104,76%

 

 

13/ Huy động trẻ 05 tuổi vào mẫu giáo và 06 tuổi vào lớp 1

100%

100%

100%

 

 

14/ Phấn đấu xây dựng  trường đạt chuẩn quốc gia

04 (01 trường Mẫu giáo, 01 trường Tiểu học và 02 trường Trung học cơ sở)

4 trường

100%

 

 

15/ XD nông thôn mới

Xã Long Phước đạt 04 tiêu chí (tc), xã: Hòa Phú, Bình Hòa Phước đạt thêm 03 tc, 11 xã còn lại đạt từ 02 tc trở lên

Xã Long Phước đạt 2/4 tiêu chí (tc), xã: Hòa Phú: 5/3 tc, Bình Hòa Phước: 3/3 tc, 11 xã còn lại: 9 xã đạt từ 2 tc trở lên, 2 xã đạt 1 tc.

 

 

 

16/Đưa quân

(đợt 2/2013)

202 thanh niên

202 thanh niên

100%

 

 

+ Kế hoạch thực hiện năm 2014 (16 chỉ tiêu chủ yếu):

. Giá trị sản xuất nông nghiệp-thuỷ sản: 978 tỷ 522 triệu đồng, tăng 1,8% so năm 2013.

. Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN: 729 tỷ 173 triệu đồng, tăng 13% so năm 2013.

. Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ tiêu dùng xã hội: 3.865 tỷ 834 triệu đồng, tăng 19% so năm 2013.

. Tổng thu ngân sách nhà nước: 348 tỷ 123,3 triệu đồng, trong đó thu cân đối ngân sách đạt 62 tỷ 300 triệu đồng.

. Tổng chi ngân sách: 345 tỷ 723,3 triệu đồng.

. Phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người đạt: 24,2 triệu đồng/người/năm.

. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 1%.

. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 14%.

. Giải quyết việc làm từ 5.000 – 6.000 lao động. Trong đó có 35% lao động qua đào tạo.

. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5% trở lên.

. Giữ vững tỉ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 99%.

. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 95%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy chiếm 60%.

. Tỉ lệ huy động trẻ 05 tuổi vào mẫu giáo, 06 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

. Xây dựng 4 trường đạt chuẩn quốc gia.

. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,55% dân số. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 99%.

. Nông thôn mới: Xây dựng xã Long Phước đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; xã Hòa Phú, Bình Hòa Phước đạt 16/19 tiêu chí; 11 xã còn lại đạt 02 tiêu chí trở lên.

(Kèm theo Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu của huyện về tình hình kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 và Bản đồ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long)


[1] Giá trị sản xuất theo giá cố định năm 1994