Danh mục văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng

(cập nhật từ đầu năm 2020, định kỳ có rà soát bổ sung, thay đổi)

 

STT

Tên, loại, số VB, cơ quan

ban hành

Trích yếu

Địa chỉ tra tìm vb

Về cải cách hành chính

 

Quyết định 1503 của UBT ngày 16/6/2020

Về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

QD 1503 cong bo TTHC trong linh vuc chung thuc thuoc tham quyen ubnd cap huyen.pdf

 

Quyết định 1504 của UBT ngày 16/6/2020

Về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QD 1504 cong bo TTHC trong linh vuc chung thuc thuoc tham quyen ubnd xa.pdf

 

Quyết định 1528 của UBT ngày 18/6/2020

Phê duyệt khung danh mục 305 vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Vĩnh Long - có ngạch công chức tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm (kèm theo Phụ lục 1) và danh mục các vị trí việc làm trong từng cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Vĩnh Long (kèm theo Phụ lục 2)

QD 1528 UBT phe duyet danh muc vi tri viec lam co quan hanh chinh.pdf

 

Báo cáo 159 của Sở NV ngày 03/6/2020

Về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

BC SIPAS nam 2019.doc

 

Báo cáo 160 của Sở NV ngày 03/6/2020

Về chỉ số đo lường hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh

BC PAPI nam 2019.doc

 

Báo cáo 166 của Sở NV ngày 03/6/2020

Về chỉ số cải cách hành chính năm 2019

BC PARINDEX 2019.doc

 

 

 

 

Về xử lý vi phạm hành chính

 

Luật số: 15/2012/QH13

Xử lý vi phạm hành chính

Cổng thông tin điện tử CP

 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Cổng thông tin điện tử CP

 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Cổng thông tin điện tử CP

 

Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

Cổng thông tin điện tử CP

 

Thông tư số 10/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp

quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản có liên quan khác

Cổng thông tin điện tử CP

 

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

Cổng thông tin điện tử CP

 

Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

quy định nội dung và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

NQ 88_2017 hdnd tinh ve kinh phi thi hành pl xl vphc.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

 

Thông tư số 338/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cổng thông tin điện tử CP

Về quản lý đất đai; phân lô

 

Luật số 45/2013/QH13

Luật đất đai.

Cổng thông tin điện tử CP

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Cổng thông tin điện tử CP

 

Nghị định 44/2014/NĐ-CP

quy định về giá đất.

Cổng thông tin điện tử CP

 

Thông tư liên tịch số: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Cổng thông tin điện tử CP

 

Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tách thửa đất, hợp thửa đất để hình thành các khu dân cư tự phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

CT 03 UBT ve quan ly dat dai, tach thua, hop thua dat.pdf

 

Công văn 1251/UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện

về thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành các quy định tách, hợp thửa đất

CV 1251 UBH-Thuc hien KLTT viec chap hanh quy dinh ve tach, hop thua dat hinh thanh cac khu dan cu tu phat.pdf

 

Công văn 1839/UBND ngày 07/11/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng

Về việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại các khu dân cư tự phát

CV 1839 SXD ve cap phep xay dung.pdf

 

Quyết định 37/2020 của UBND tỉnh

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

QD 37-2020 ve he so dieu chinh gia dat nam 2021.pdf

 

CV 07/UBND của UBH, ngày 06/01/2020

Về tham mưu xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, đãi bồi

CV 07 ubh ve tham muu tong hop tham muu xu ly cac truong hop lan chiem dat cong.pdf

 

CV 18/UBND của UBH, ngày 07/01/2020

Về quản lý các khu đất phân lô tự phát đã được UBND huyện chấp thuận phương án mặt bằng tổng thể Hạ tầng kỹ thuật

CV 18 ubh ve quan ly khu phan lo tu phat.doc

 

CV 18/UBND của UBH, ngày 15/01/2020

Về BC kết quả kiểm tra các khu dân cư tự phát

CV 85 UBH ve bao cao kq kiem tra khu dan cu tu phat.pdf

 

 

 

 

Về chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp, tổ chức, công dân

 

CV 06/UBND của UBH, ngày 06/01/2020

Về tham mưu xem xét kiến nghị của Cty Ánh dương xanh

CV 06 UBH tham muu xem xet de nghi cua Cong ty CP Thuy san Anh Duong Xanh.pdf

 

CV 08/UBND của UBH, ngày 06/01/2020

Về tham mưu xem xét kiến nghị của DNTT Hoàng Hảo, xã Thanh Đức

CV 08 UBH tham muu xem xet de nghi cua DNTN Hoang Hao, xa Thanh Duc.pdf

 

 

 

 

Về giáo dục - đào tạo

 

CV 03/UBND của UBH, ngày 02/01/2020

Về cụ thể hóa KH 73 của UBT về phát triển GDĐT

CV 03 UBH ve cu the hoa KH 73 cua UBT ve phat trien gdđt.pdf

Về xây dựng cơ bản

 

TBKL số 45 PCT.UBT

Về giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

TBKL 45 UBT ve giai quyet vuong mac giai phong mat bang DA.pdf

 

Quyết định 3610/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

QD 3610 ubt ve don gia ca may, thiet bi thi cong – Bang gia.pdf

 

Quyết định 3611/QĐ-UBND ngày 31/12/2020

Về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

QD 3611 ubt ve don gia nhan cong xay dung.pdf

Bảng đơn giá nhân công xây dựng

QD 3611 ubt ve don gia nhan cong xay dung - Bang gia.pdf

Về kinh phí, chế độ, định mức chi tiêu

 

Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND tỉnh

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

NQ 44_2016 hdnd tinh ve che do kinh phi (Quy dinh).doc

Về thống kê, báo cáo KT-XH

 

Quyết định 1549/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 UBT

Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

QD 1549 UBT ve Bo chi tieu bao cao dinh ky KTXH.pdf