DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN UBND XÃ
(27/11/2019 09:28:17)

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chinh

Ghi Chú

 

 

Lĩnh vực đất đai

 

1

 

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã

Quyết định số 1536/QĐ-UBND, ngày 12/ 6/2019

 

 

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

Quyết định số 676/QĐ-UBND, ngày 07/4/2017

2

 

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

3

 

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

4

 

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

5

 

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

 

Lĩnh vực Môi trường

 

6

 

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Quyết định số 1536/QĐ-UBND, ngày 12/ 6/2019

 

 

Lĩnh vực Nông nghiệp

 

7

 

Cấp mới giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 08/8/2011

 

8

 

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

//

9

 

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 13/9/2019

 

 

Lĩnh vực Giáo dục

 

10

 

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Quyết định số 2930/QĐ-UBND, ngày 05/12/2016

11

 

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

//

12

 

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

//

13

 

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

//

14

 

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Quyết định sô 460 /QĐ-UBND, ngày 26/02/2019

15

 

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

//

16

 

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

//

17

 

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

//

18

 

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Quyết định số 2132/QĐ-UBND, ngày 04/10/2017

 

 

Lĩnh vực đấu thầu

 

19

 

Gửi thư chấp thuận hồ sơ dự thầu (HSDT) và trao hợp đồng

Quyết định số 28/QĐ-UBND, ngày 06/01/2016

20

 

Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu (HSMT) vẫn có thể nộp HSDT

//

21

 

Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình mà không cần có văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu

//

22

 

Thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

//

 

 

Lĩnh vực dân tộc

 

23

 

Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định số 508/QĐ-UBND, ngày 10/03/2016

 

 

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

 

24

 

Thủ tục miễn 100% cho các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Quyết định số 551/QĐ-UBND, ngày 15/03/2016

25

 

Thủ tục giảm 50% cho các đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

//

 

 

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

Quyết định số 1754/QĐ-UBND, ngày 16/8/2016

26

 

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

27

 

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

28

 

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

29

 

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

30

 

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

 

 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

Quyết định số 1754/QĐ-37UBND, ngày 16/8/2016

31

 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

32

 

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

33

 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 

34

 

Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 

35

 

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

36

 

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

37

 

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

38

 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 

39

 

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

40

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

41

 

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

42

 

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

43

 

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

44

 

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

45

 

Đăng ký hoạt động đối vói cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

 

 

Lĩnh vực người có công

Quyết định số 1754/QĐ-UBND, ngày 16/8/2016

46

 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam - pu - chia.

 

47

 

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

48

 

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

 

49

 

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

50

 

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

51

 

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

52

 

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

53

 

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

54

 

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

55

 

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

56

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

57

 

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

58

 

Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

59

 

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

 

60

 

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

61

 

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

62

 

Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

63

 

Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

64

 

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

65

 

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

66

 

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

 

 

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 2042 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019

67

 

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

68

 

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

 

Lĩnh vực hòa giải cơ sở

Quyết định số 2684/QĐ-UBND, ngày 25/10/2019

 

 

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

69

 

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 

70

 

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

71

 

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

72

 

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

 

Lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

73

 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

74

 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

75

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

76

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

77

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

78

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

79

 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

80

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

81

 

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

 

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

 

82

 

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Quyết định số 1270/QĐ-UBND, ngày 27/5/2019

83

 

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Quyết định số 764/QĐ-UBND, ngày 19/4/2017

 

 

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

84

 

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 10/7/2019

85

 

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 1485/QĐ-UBND, ngày 6/7/2017

 

 

Lĩnh vực chứng thức

Quyết định số 2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017

86

 

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

87

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

88

 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

89

 

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

90

 

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

91

 

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

92

 

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

93

 

Thủ tục chứng thực di chúc

 

94

 

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

95

 

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

96

 

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 

 

 

Lĩnh vực Hộ tịch

 

97

 

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Quyết định số 1934/QĐ-UBND, ngày 30/8/2016

98

 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

99

 

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

100

 

Thủ tục đăng ký kết hôn

Quyết định số 2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017

101

 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

102

 

Thủ tục đăng ký khai tử

 

103

 

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 

104

 

Thủ tục đăng ký giám hộ

 

105

 

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 

106

 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 

107

 

Thủ tục đăng ký lại khai tử

 

108

 

Thủ tục đăng ký khai sinh

Quyết định số 2200/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017

109

 

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

110

 

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 

111

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

112

 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

113

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 

114

 

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

115

 

Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

 

 

 

Thư viện

Quyết định số 03/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018

116

 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

 

 

 

Thể dục thể thao

Quyết định số 03/QĐ-UBND, ngày 03/01/2018

117

 

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

 

Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Quyết định số 571/QĐ-UBND, ngày 21/03/2018

118

 

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

119

 

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

120

 

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

121

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

122

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

123

 

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

124

 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

125

 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

126

 

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

127

 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

 

Lĩnh vực văn hóa

 

128

 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quyết định số 2250/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018

129

 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Quyết định số 229/QĐ-UBND, ngày 23/01/2019

130

 

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

//

 

 

Lĩnh vực khiếu nại tố cáo

Quyết định số 2515/QĐ-UBND, ngày 15/11/2018

131

 

Thủ tục tiếp công dân

 

132

 

Thủ tục xử lý đơn

 

133

 

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu

 

134

 

Giải quyết tố cáo

 

 

 

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 2515/QĐ-UBND, ngày 15/11/2018

135

 

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

 

136

 

Thủ tục công khai bản kê khai

 

137

 

Thủ tục tiếp nhận và yêu cầu giải trình

 

138

 

Thủ tục thực hiện giải trình

 

 

 

Lĩnh vực thủy lợi

 

139

 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

Quyết định số 2674/QĐ-UBND, ngày 11/12/2018

 

 

Lĩnh vực khen thưởng

Quyết định số 2909/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018

140

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

141

 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

142

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

143

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

144

 

Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến

 

 

 

Lĩnh vực Dân số

Quyết định số 639/QĐ-UBND, ngày 25/3/2019

145

 

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 

 

 

Lĩnh vực phòng chống thiên tai

Quyết định số 2655/QĐ-UBND, ngày 24 /10/2019

146

 

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 

147

 

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

 

148

 

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai