Các liên kết
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Tên KNTC: Nguyễn Văn Danh và Huỳnh Thị Bích Liên
Số văn bản: 3021/QÐ-UBND
Ngày xuất bản: 05/11/2021
Cơ quan xử lý: UBND tỉnh Vĩnh Long
Nội dung trích yếu: Về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của ông Nguyễn Văn Danh và bà Huỳnh Thị Bích Liên, địa chỉ: ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (lần hai).
Người ký: Lê Quang Trung
Ngày hiệu lực: 05/11/2021
Tập tin đính kèm: 3021qd_signed.pdf