Các liên kết
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Tên KNTC: Nguyễn Hữu Phước
Số văn bản: 3171/QÐ-UBND
Ngày xuất bản: 17/11/2021
Cơ quan xử lý: UBND tỉnh Vĩnh Long
Nội dung trích yếu: Về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của ông Nguyễn Hữu Phước, địa chỉ: ấp 3, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (lần hai)
Người ký: Lê Quang Trung
Ngày hiệu lực: 17/11/2021
Tập tin đính kèm: 3171qd_signed.pdf