Các liên kết
Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo
Tên KNTC: Nguyễn Thị Huệ Em
Số văn bản: 397/QÐ-UBND
Ngày xuất bản: 28/02/2023
Cơ quan xử lý: UBND tỉnh Vĩnh Long
Nội dung trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại, yêu cầu của bà Nguyễn Thị Huệ Em, địa chỉ số 262, tổ 12, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (lần hai)
Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày hiệu lực: 28/02/2023
Tập tin đính kèm: 397qd_signed.pdf