Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 14/10 đến 19/10/2019)
(16/10/2019 09:23:28)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 14/10/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Ba 15/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
16/10/2019 - Dự Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Hồ tại xã Tân Hạnh và UBND huyện.
Năm 17/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 18/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 19/10/2019 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 14/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 15/10/2019 - S: Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (5/10/1930 - 15/10/2019).
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
16/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 17/10/2019 - S: Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam (15/10/1930 – 15/10/2019).
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 18/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 19/10/2019 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 14/10/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp báo Huyện ủy.
Ba 15/10/2019 - S: Dự họp mặt ngày truyền thống Dân vận tại Huyện ủy.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
16/10/2019 - S: Dự họp trao đổi thống nhất nội dung vận động hộ ông Trần Mộc Anh hiến đất để làm đường giao thông/Khảo sát công nhận quyền sử dụng đất đối với 13 hộ dân tại xã Phước Hậu và 06 hộ dân xã Phú Đức.
- C: Dự họp thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy về công trình công viên thể thao truyền hình huyện Long Hồ.
Năm 17/10/2019 - S: Dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam (15/10/1930 – 15/10/2019).
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 18/10/2019 - S: Dự họp mặt và hội thi Chủ tịch Hội LHPN giỏi và an toàn tiết kiệm điện tại Hội LH Phụ nữ tỉnh.
- C: Dự họp mặt kỷ niệm 20/10 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Bảy 19/10/2019 - Dự họp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 14/10/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Dự họp Sở TN-MT về thảo luận giá đất cụ thể đã thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định đối với công trình Trường THPT Phú Quới.
Ba 15/10/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp Sở Nông nghiệp-PTNT về lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết “Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
16/10/2019 - S: Dự Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Hồ tại xã Tân Hạnh và UBND huyện.
- C: Dự họp thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy về công trình công viên thể thao truyền hình huyện Long Hồ.
Năm 17/10/2019 - S: Triển khai bảo vệ kế hoạch sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái vụ Thu Đông năm 2019/Tiếp Đoàn giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giám sát việc sử dụng đất nông nghiệp.
- C: Họp tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh khu dịch vụ trước KCN Hòa Phú ủng hộ tạo nguồn hỗ trợ hoạt động của Đội Dân phòng KCN.
Sáu 18/10/2019 - Dự Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh vụ ông Hồ Ngọc Phước.
Bảy 19/10/2019 - Trực: Ánh Lan - Nhựt Trường - Thanh Thủy.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 14/10/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện/Tiếp Đoàn công tác Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm việc về việc xây dựng chỉ tiêu chủ yếu của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020.
- C: Dự hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể.
Ba 15/10/2019 - S: Dự lễ khai giảng Lớp đào tạo nghề du lịch cộng đồng tại xã Hòa Ninh.
- C: Dự họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại tại TAND tỉnh.
16/10/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông/Dự họp thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy về công trình công viên thể thao truyền hình huyện Long Hồ.
Năm 17/10/2019 - S: Kiểm tra xã văn hóa nông thôn mới tại xã Hòa Ninh.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 18/10/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Khảo sát đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC tại xã Hòa Phú.
Bảy 19/10/2019 - Nghỉ.