Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 21/10 đến 26/10/2019)
(31/10/2019 10:19:21)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 21/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 22/10/2019 - S: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy/ Dự Hội nghị Đảng ủy xã Long Phước tháng 10/2019.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
23/10/2019 - S: Dự Hội nghị Đảng ủy xã Phước Hậu tháng 10/2019.
- C: Dự Hội nghị Đảng ủy Thị trấn Long Hồ tháng 10/2019.
Năm 24/10/2019 - S: Dự hội nghị Huyện ủy “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 25/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 26/10/2019 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 21/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 22/10/2019 - S: Dự Hội nghị để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh triển khai nội dung lấy ý kiến xây dựng bảng giá đất năm 2020.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
23/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 24/10/2019 - S: Dự hội nghị Huyện ủy “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 25/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 26/10/2019 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 21/10/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 22/10/2019 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- C: Họp thảo luận kế hoạch biên chế hành chính năm 2020 tại Sở Nội vụ/Dự họp tại Huyện ủy.
23/10/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Tiếp Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư-Lưu trữ.
Năm 24/10/2019 - S: Đối thoại các hộ dân xã Thạnh Quới liên quan đến công trình giao thông ngang nhà ông Trần Mộc Anh.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 25/10/2019 - S: Vận động bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cơ bản xã Hòa Ninh.
- C: Đối thoại hộ ông Trần Mộc Anh, xã Thạnh Quới.
Bảy 26/10/2019 - Trực: Thanh Hà - Xuân Tươi - Chi Phương.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 21/10/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp Sở TN-MT về đóng góp ý kiến và hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
Ba 22/10/2019 - S: Làm việc với Đoàn công tác Sở Tài nguyên-Môi trường về kế hoạch khảo sát giá đất.
- C: Dự họp thông qua phương án điều chỉnh Cầu Út Tu, xã Phước Hậu/Dự họp Sở GD-ĐT về thiết kế mẫu nhà vệ sinh để triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2021/Dự họp tại Huyện ủy.
23/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 24/10/2019 - S: Dự tiếp Đoàn khảo sát Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh về khảo sát các do ngành Nông nghiệp phụ trách tại xã Hòa Ninh, Long Phước/Dự trao Quyết định và giao đất, giao mốc giới khu đất cho UBND huyện quản lý, thực hiện thủ tục thuê đất đối với bà Đinh Chánh Bửu Quang/Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về trao đổi, rà soát thông tin đến tình hình triển khai thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV Khang Thiên Phát.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 25/10/2019 - S: Họp BCĐ xây dựng cơ bản tỉnh/Kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Long Hòa, xã Lộc Hòa cùng phòng Kinh tế và Hạ tầng.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 26/10/2019 - Nghỉ.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 21/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 22/10/2019 - S: Kiểm tra Khu dân cư văn hóa tại thị trấn Long Hồ.
- C: Dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại tại TAND tỉnh.
23/10/2019 - S: Dự họp BCH Đảng bộ xã Tân Hạnh.
- C: Tiếp Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư-Lưu trữ.
Năm 24/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 25/10/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 26/10/2019 - Nghỉ.