Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 28/10 đến 02/11/2019)
(31/10/2019 10:21:02)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 28/10/2019 - S:
- C: Họp lệ Chi bộ tháng 10/2019.
Ba 29/10/2019 - S:
- C: Dự Hội nghị TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 của ĐB.HĐND 03 cấp ở xã Bình Hòa Phước.
30/10/2019 - S:
- C: Dự Hội nghị TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 của ĐB.HĐND 03 cấp ở xã Thạnh Quới.
Năm 31/10/2019 - S:
- C: Dự Hội nghị TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 của ĐB.HĐND 03 cấp ở xã Tân Hạnh.
Sáu 01/11/2019 - S:
- C: Dự Hội nghị TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 của ĐB.HĐND 03 cấp ở xã Thanh Đức.
Bảy 02/11/2019 - Tiếp Đoàn của Thường trực HĐND Thị xã Hồng Ngự đến tham quan học tập kinh nghiệm ở huyện Long Hồ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 28/10/2019 - S:
- C: Họp lệ Chi bộ tháng 10/2019.
Ba 29/10/2019 - S:
- C: Dự Hội nghị TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 của ĐB.HĐND 03 cấp ở xã Phú Đức.
30/10/2019 - S:
- C: Dự Hội nghị TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 của ĐB.HĐND 03 cấp ở Thị trấn Long Hồ.
Năm 31/10/2019 - S:
- C: Dự Hội nghị TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 của ĐB.HĐND 03 cấp ở xã Lộc Hòa.
Sáu 01/11/2019 - S:
- C: Dự Hội nghị TXCT trước kỳ họp cuối năm 2019 của ĐB.HĐND 03 cấp ở xã Hòa Phú.
Bảy 02/11/2019 - Tiếp Đoàn của Thường trực HĐND Thị xã Hồng Ngự đến tham quan học tập kinh nghiệm ở huyện Long Hồ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 28/10/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp lệ Chi bộ tháng 10/2019.
Ba 29/10/2019 - S: Dự hội nghị Tỉnh ủy về thực hiện quy trình công tác cán bộ.
- C: Dự họp Sở Xây dựng về góp ý thẩm định đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050.
30/10/2019 - S: Họp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về các dự án chậm tiến độ.
- C: Họp xét tinh giản biên chế và họp Hội đồng lương huyện.
Năm 31/10/2019 - S:
- C:
Sáu 01/11/2019 - S: Dự hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, hướng dẫn kỹ năng cho Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 tại Tỉnh ủy.
- C:
Bảy 02/11/2019 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 28/10/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp BCĐ Ban ATGT về thống nhất phương án trồng cây tạo cảnh quang.C23
Ba 29/10/2019 - S: Dự Chương trình “Tốt rễ trúng mùa” của Công ty TNHH Thương mại Tân Thành.
- C:
30/10/2019 - S:
- C: Họp Sở TN-MT về nghiệm thu dự án “Xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ngành TN-MT vĩnh Long đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Năm 31/10/2019 - S:
- C:
Sáu 01/11/2019 - S:
- C:
Bảy 02/11/2019 - Nghỉ.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 28/10/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp lệ Chi bộ tháng 10/2019.
Ba 29/10/2019 - S:
- C: Nghiệm thu Đề án nuôi Dúi thương phẩm tại xã Phú Đức.
30/10/2019 - S:
- C: Nghiệm thu Đề án trồng nấm bào ngư tại xã Long Phước.
Năm 31/10/2019 - S: Dự Lễ trao học bổng Trần Đại Nghĩa tại Trung tâm Hành chính huyện.
- C:
Sáu 01/11/2019 - S: Kiểm tra, công nhận Khu dân cư văn hóa tại xã Bình Hòa Phước, Đồng Phú.
- C: Dự tiếp Đoàn kiểm tra của Ngân hàng CSXH tỉnh đến kiểm tra Ngân hàng CSXH huyện.
Bảy 02/11/2019 - Dự lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Quỹ CEP/Trực: Tấn phương - Nhựt Trường - Thanh Thủy.