Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 11/11 đến 16/11/2019)
(14/11/2019 16:54:29)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 11/11/2019 - S: Dự buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, cơ quan với nhân dân tại Trung tâm VH xã Hòa Ninh.
- C: Dự họp BTV HU về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ba 12/11/2019 - S: Dự họp BTV HU về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- C: Dự Hội nghị Tỉnh ủy Thông báo hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương khóa 12 và thông tin thời sự quý IV/2019.
13/11/2019 - Dự họp BTV HU về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Năm 14/11/2019 - Dự họp BTV HU về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Sáu 15/11/2019 - S: Dự Hội nghị của TT.HĐND huyện về triển khai chương trình, nội dung và thời gian kỳ họp cuối năm 2019.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 16/11/2019 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 11/11/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 12/11/2019 - S: Dự tiếp Đoàn quan sát viên kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Long Hồ.
- C: Dự Hội nghị Tỉnh ủy Thông báo hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương khóa 12 và thông tin thời sự quý IV/2019.
13/11/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 14/11/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 15/11/2019 - S: Dự Hội nghị của TT.HĐND huyện về triển khai chương trình, nội dung và thời gian kỳ họp cuối năm 2019.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 16/11/2019 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 11/11/2019 - S: Dự buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, cơ quan với nhân dân tại Trung tâm VH xã Hòa Ninh.
- C: Dự họp BTV Huyện ủy về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ba 12/11/2019 - S: Dự họp BTV Huyện ủy về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- C: Dự Hội nghị Tỉnh ủy Thông báo hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương khóa 12 và thông tin thời sự quý IV/2019.
13/11/2019 - Dự họp BTV Huyện ủy về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Năm 14/11/2019 - S: Dự ngày hội "Đại đoàn kết dân tộc" tại xã Hòa Ninh.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 15/11/2019 - S: Dự Hội nghị của TT.HĐND huyện về triển khai chương trình, nội dung và thời gian kỳ họp cuối năm 2019.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 16/11/2019 - Trực: Ánh Lan - Nhựt Trường - Thanh Thủy.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 11/11/2019 - S: Hội ý giữa Thường trực UBND huyện (Ông Lê Văn Thành-PCT.UBND huyện) và Lãnh đạo HĐND-UBND huyện.
- C: Dự họp với phòng TN-MT về ký kết hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt và thủ tục thanh toán năm 2019.
Ba 12/11/2019 - S: Dự họp Ban QLDA huyện về dự kiến phương án bồi thường công trình mở rộng QL 57 tại xã Bình Hòa Phước.
- C: Dự Hội nghị Tỉnh ủy Thông báo hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương khóa 12 và thông tin thời sự quý IV/2019.
13/11/2019 - S: Dự họp Ban QLDA huyện về phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình cầu Ngã Tư.
- C: Dự lễ khởi công mở rộng hệ thống đường ống nước xã Đồng Phú.
Năm 14/11/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Sáu 15/11/2019 - Dự TAND cấp cáo về vụ khiếu kiện Quyết định hành chính của ông Hồ Ngọc Phước.
Bảy 16/11/2019 - Nghỉ.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 11/11/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỷ thuật Trần Đại Nghĩa, lần thứ VII.
Ba 12/11/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự Hội nghị Tỉnh ủy Thông báo hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương khóa 12 và thông tin thời sự quý IV/2019.
13/11/2019 - S: Khảo sát chuẩn bị tết Quân-Dân tại xã Tân Hạnh.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 14/11/2019 - S: Dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 2.
- C: Dự kiểm tra xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.
Sáu 15/11/2019 - S: Dự kiểm tra xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.
- C: Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường THCS thị trấn Long Hồ.
Bảy 16/11/2019 - Dự Đại hội chi hội sinh viên Long Hồ tại Trường ĐH Cửu Long.