Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 18/11 đến 23/11/2019
(22/11/2019 15:11:05)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 18/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Phước Hậu.
- C: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Long Phước.
Ba 19/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Long An.
- C: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Phú Đức.
20/11/2019 - S: Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 21/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại Thị trấn Long Hồ.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 22/11/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 23/11/2019 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 18/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Phú Quới.
- C: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Thạnh Quới.
Ba 19/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Lộc Hòa.
- C: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Hòa Phú.
20/11/2019 - S: Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị.
- C: Dự Đoàn kiểm tra của MTTQ tỉnh Vĩnh Long (kiểm tra, chấm điểm và xếp loại thi đua công tác Mặt trận huyện năm 2019).
Năm 21/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Tân Hạnh.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 22/11/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 23/11/2019 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 18/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã, thị trấn.
- C: Dự buổi ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long/Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã, thị trấn.
Ba 19/11/2019 - Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã, thị trấn.
20/11/2019 - S: Dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm Hành chính huyện về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị.
- C: Họp lấy ý kiến chuẩn bị nội dung về việc cưỡng chế bà Võ Thị Trang, xã Lộc Hòa.
Năm 21/11/2019 - Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã, thị trấn.
Sáu 22/11/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 23/11/2019 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 18/11/2019 - Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã, thị trấn.
Ba 19/11/2019 - Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã, thị trấn.
20/11/2019 - S: Dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm Hành chính huyện về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị.
- C: Họp lấy ý kiến chuẩn bị nội dung về việc cưỡng chế bà Võ Thị Trang, xã Lộc Hòa.
Năm 21/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã, thị trấn.
- C: Dự Hội thảo chuyên đề về các mô hình tổ chức thực hiện quản lý, hỗ trợ phát triển KTTT và mô hình khởi nghiệp hiệu quả tại các địa phương.
Sáu 22/11/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 23/11/2019 - Nghỉ.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 18/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Phú Quới.
- C: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Thạnh Quới.
Ba 19/11/2019 - S: Hội nghị tổng kết 10 năm Hội Người tù kháng chiến huyện.
- C: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Lộc Hòa.
20/11/2019 - S: Dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm Hành chính huyện về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị/Kiểm tra thị trấn Long Hồ đạt văn minh đô thị năm 2019.
- C: Dự họp mặt kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 tại xã Bình Hòa Phước.
Năm 21/11/2019 - S: Dự Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 tại xã Hòa Phú.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 22/11/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 23/11/2019 - Trực: Thanh Hà - Xuân Tươi - Chi Phương.