Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 25/11 đến 30/11/2019
(02/12/2019 16:24:33)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 25/11/2019 - Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy.
Ba 26/11/2019 - Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy.
27/11/2019 - S: Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy.
- C: Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy/Dự họp lệ chi bộ.
Năm 28/11/2019 - S: Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy/ Dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long ở xã Hòa Phú.
- C: Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy.
Sáu 29/11/2019 - S: Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy/ Dự hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới năm 2019.
- C: Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy.
Bảy 30/11/2019 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 25/11/2019 - S: Dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND huyện ở xã Long An.
- C: Dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND huyện ở xã Hòa Phú.
Ba 26/11/2019 - S: Dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND huyện ở xã Đồng Phú.
- C: Dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND huyện ở xã An Bình.
27/11/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp lệ chi bộ tháng 11 năm 2019.
Năm 28/11/2019 - S: Dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long ở xã Hòa Phú.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 29/11/2019 - S: Dự Đoàn giám sát của Ban PC, HĐND huyện ở xã Thạnh Quới.
- C: Dự Đoàn giám sát của Ban PC, HĐND huyện ở Tòa án huyện.
Bảy 30/11/2019 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 25/11/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện/Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy.
- C: Dự Tổ kiểm tra Huyện ủy kiểm tra các chi bộ ngành huyện trực thuộc Huyện ủy.
Ba 26/11/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp xem xét, chi ý kiến về phương án giải quyết các khu đất dạng phân lô tự phát.
27/11/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp lệ Chi bộ.
Năm 28/11/2019 - S: Dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long ở xã Hòa Phú.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 29/11/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 30/11/2019 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 25/11/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp 08 hộ dân xã Phú Quới về giá bồi thường thu hồi đất công trình Trường THPT Phú Quới.
Ba 26/11/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp xem xét, chi ý kiến về phương án giải quyết các khu đất dạng phân lô tự phát.
27/11/2019 - S: Họp Sở TN-MT về nghiệm thu dự án xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Long năm 2019/Họp Công ty CP cấp nước Vĩnh Long về xác định vị trí các công trình công cộng và thống nhất phương án thi công qua các đường giao thông đấu nối vào Quốc lộ 1.
- C: Họp lệ Chi bộ.
Năm 28/11/2019 - S: Dự họp Sở KH-ĐT về cập nhật quy hoạch Khu liên họp xử lý chất rắn Hòa Phú/Họp mở rộng Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 3 tại Ban quản lý KCN tỉnh (Lúc 9 giờ).
- C: Họp bàn về hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu dịch vụ-Khu công nghiệp Hòa Phú.
Sáu 29/11/2019 - S: Họp Sở TN-MT về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích lớn.
- C: Tham dự hội thảo chuyên đề nâng cao hiệu quả cuộc vận động hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động loại hình doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bảy 30/11/2019 - Trực: Tấn Phương - Nhựt Trường - Thanh Thủy.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 25/11/2019 - S: Dự tổng kết đề án 515.
- C: O41
Ba 26/11/2019 - S: Họp chi bộ ấp Tân An, xã Tân Hạnh.
- C: Họp xem xét, chi ý kiến về phương án giải quyết các khu đất dạng phân lô tự phát.
27/11/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp lệ Chi bộ.
Năm 28/11/2019 - S: Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng/Tham gia đoàn thể thao Việt Nam dự Seagame 30 tại Philipine (10 ngày).
- C: Tham gia đoàn thể thao Việt Nam dự Seagame 30 tại Philipine (10 ngày).
Sáu 29/11/2019 - Tham gia đoàn thể thao Việt Nam dự Seagame 30 tại Philipine (10 ngày).
Bảy 30/11/2019 - Nghỉ.