Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 09/12 đến 14/12/2019)
(13/12/2019 07:18:33)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 09/12/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 10/12/2019 - Dự Tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy.
11/12/2019 - S: Dự họp Ban chấp hành Huyện ủy.
- C: Dự phiên họp của Thường trực Huyện ủy.
Năm 12/12/2019 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 13/12/2019 - Đi công tác với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tại Côn Đảo.
Bảy 14/12/2019 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 09/12/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 10/12/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Đi công tác xã Lộc Hòa.
11/12/2019 - S: Dự họp Ban chấp hành Huyện ủy.
- C: Dự phiên họp của Thường trực Huyện ủy.
Năm 12/12/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 13/12/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 14/12/2019 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 09/12/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Làm việc với xã Thạnh Quới, Phú Quới.
Ba 10/12/2019 - S: Làm việc với xã Lộc Hòa.
- C: Dự hội nghị tại Công an huyện.
11/12/2019 - S: Họp Ban chấp hành Huyện ủy.
- C: Làm việc với xã Tân Hạnh và Phước Hậu.
Năm 12/12/2019 - S: Họp đánh giá, phân loại chính quyền cấp xã.
- C: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Sáu 13/12/2019 - S: Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình lĩnh vực giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 14/12/2019 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 09/12/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Dự họp Sở GTVT về bàn giao mặt bằng tại KCN Hòa Phú.
Ba 10/12/2019 - S: Dự họp Sở GTVT về việc quyết toán kinh phí.
- C: Tiếp Đoàn kiểm tra Kinh tế tập thể.
11/12/2019 - S: Họp Ban chấp hành Huyện ủy.
- C: Làm việc với Thường trực HĐND huyện.
Năm 12/12/2019 - S: Dự họp thống nhất vận động nhân dân về đánh giá tác động môi trường của dự án Bãi chôn lấp rác số 3.
- C: Dự họp biểu dương các tập thể, cá nhân của ngành điện.
Sáu 13/12/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự hội thảo về ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế hợp tác tại Khách sạn Sài Gòn-Vĩnh Long.
Bảy 14/12/2019 - Nghỉ.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 09/12/2019 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Dự họp trực tuyến khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia.
Ba 10/12/2019 - S: Tiếp Đoàn kiểm tra đô thị văn minh của Sở Văn hóa-Thể thao, Du lịch.
- C: Tiếp Đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở/Dự hội nghị tổng kết ngành Lao động tại Sở Lao động-TBXH.
11/12/2019 - S: Họp Ban chấp hành Huyện ủy/Tiếp Đoàn kiểm tra công tác phổ cập GDTH của Sở GD-ĐT.
- C: Làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Năm 12/12/2019 - S: Dự tập huấn công tác phòng, chống tác hại thuốc lá/Họp đánh giá chính quyền cấp xã.
- C: Dự hội nghị tổng kết tại Sở lao động-TBXH về dự án nuôi bò.
Sáu 13/12/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự đánh giá cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Bảy 14/12/2019 - Trực: Ánh Lan - Nhựt Trường - Thanh Thủy.