Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 16/12 đến 21/12/2019)
(19/12/2019 13:21:42)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 16/12/2019 - S: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy năm 2019.
- C: Dự cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 của Ban KT-XH, HĐND huyện.
Ba 17/12/2019 - S: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
18/12/2019 - S: Dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019).
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 19/12/2019 - Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND huyện.
Sáu 20/12/2019 - Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND huyện.
Bảy 21/12/2019 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 16/12/2019 - S: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy năm 2019.
- C: Dự cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10 của Ban Pháp chế, HĐND huyện.
Ba 17/12/2019 - S: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
18/12/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 19/12/2019 - Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND huyện.
Sáu 20/12/2019 - Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND huyện.
Bảy 21/12/2019 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 16/12/2019 - S: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy năm 2019.
- C: Họp Sở Nội vụ về đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện.
Ba 17/12/2019 - S: Dự hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
18/12/2019 - S: Dự lễ kỷ niệm Ngày thành lập QĐNDVN 22/12.
- C: Làm việc với Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Năm 19/12/2019 - Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND huyện.
Sáu 20/12/2019 - Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND huyện.
Bảy 21/12/2019 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 16/12/2019 - S: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy năm 2019/Khảo sát thực tế vị trí phần đất Công an tỉnh Vĩnh Long.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 17/12/2019 - S: Dự hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
18/12/2019 - S: Họp sắp xếp các hộ mua bán hàng rong vào khu mặt bằng đã xây dựng tại trước Khu công nghiệp Hòa Phú.
- C: Dự hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2019 tại Chi cục Thống kê huyện.
Năm 19/12/2019 - S: Dự phiên đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.
- C: Dự họp tại Sở Tài chính về kinh phí trồng cây xanh và xử lý thoát nước đô thị/Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Bến phà Đình Khao.
Sáu 20/12/2019 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 21/12/2019 - Trực: Thanh Hà - Hòa Thuận - Chi Phương.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 16/12/2019 - S: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy năm 2019.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 17/12/2019 - S: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”/Thăm, tặng quà các Nhà thờ Công giáo nhân dịp Lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 2019.
- C: Thăm, tặng quà các Nhà thờ Công giáo nhân dịp Lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 2019/Dự họp mặt 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Trung tâm Hành chính huyện.
18/12/2019 - Thăm, tặng quà các Nhà thờ Công giáo nhân dịp Lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 2019.
Năm 19/12/2019 - S: Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND huyện.
- C: Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND huyện/Dự khai mạc Hội thi đờn ca tài tử cải lương.
Sáu 20/12/2019 - S: Dự kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND huyện.
- C: Họp Ban Tổ chức Tết quân dân.
Bảy 21/12/2019 - Dự Lễ tổng kết phát thưởng Hội thi đờn ca tài tử, cải lương.