Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 30/12/2019 đến 04/01/2020)
(31/12/2019 16:42:00)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 30/12/2019 - Dự kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND xã Đồng Phú.
Ba 31/12/2019 - Dự kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND xã Tân Hạnh.
01/01/2020 - Nghỉ Tết Dương lịch.
Năm 02/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp cuối năm 2019 xã Phú Quới.
Sáu 03/01/2020 - S: Dự kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND xã Phú Đức.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp cuối năm 2019 xã Thạnh Quới.
Bảy 04/01/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 30/12/2019 - Dự kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND xã Thanh Đức.
Ba 31/12/2019 - Dự kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND xã Hòa Ninh.
01/01/2020 - Nghỉ Tết Dương lịch.
Năm 02/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp cuối năm 2019 Thị trấn Long Hồ.
Sáu 03/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp cuối năm 2019 xã Hòa Ninh.
Bảy 04/01/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 30/12/2019 - Dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Ba 31/12/2019 - S: Dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
- C: Dự hội nghị công bố vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh.
01/01/2020 - Nghỉ Tết Dương lịch.
Năm 02/01/2020 - S: Dự hội nghị cán bộ, chủ chốt tại Tỉnh ủy.
- C: Họp UBND tỉnh về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH, kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
Sáu 03/01/2020 - S: Dự Hội nghị trực tuyến tại Huyện ủy.
- C: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác Công an năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
Bảy 04/01/2020 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 30/12/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp báo Thường trực UBND huyện.
Ba 31/12/2019 - S: Khảo sát đo dạc phần đất theo đơn kiến nghị của ông Trần Anh Tuấn tại xã Tân Hạnh.
- C: Họp Tổ cưỡng chế việc xây dựng trái phép tại xã Lộc Hòa/Tiếp Đoàn công tác Quản lý thị trường tỉnh.
01/01/2020 - Trực Tết Dương lịch (Ánh Lan - Thanh Thủy).
Năm 02/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp Sở Xây dựng về ý kiến giải quyết một số vướng mắc dự án Công ty TNHH C&H MEKONG.
Sáu 03/01/2020 - S: Dự đối thoại giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp quý IV/Dự Hội nghị trực tuyến tại Huyện ủy.
- C: Dự lễ trao Giấy chứng nhận sản phẩm Công nghiệp tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2019.
Bảy 04/01/2020 - Nghỉ
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 30/12/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp báo Thường trực UBND huyện.
Ba 31/12/2019 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp BCĐ GNBV, XDĐSVH NTM, và Đô thị văn minh tỉnh.
01/01/2020 - Nghỉ Tết Dương lịch.
Năm 02/01/2020 - S: Dự tọa đàm khoa học “Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp ĐBSCL trong bối cảnh mới”.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 03/01/2020 - S: Dự Hội nghị trực tuyến tại Huyện ủy.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 04/01/2020 - Trực: Chí Hạnh - Hòa Thuận - Chi Phương.