Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 6/01 đến 11/01/2020)
(10/01/2020 09:08:11)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 06/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự HN tổng kết năm 2019 của Hội Người khuyết tật, Bảo trợ trẻ em và Bệnh nhân nghèo.
Ba 07/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp cuối năm 2019 xã Tân Hạnh.
08/01/2020 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp cuối năm 2019 xã An Bình/Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Năm 09/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 10/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự Hội nghị tổng kết năm 2019 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
Bảy 11/01/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 06/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 07/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp cuối năm 2019 xã Lộc Hòa.
08/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp cuối năm 2019 xã Hòa Phú.
Năm 09/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 10/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 11/01/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 06/01/2020 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp đánh giá cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.
Ba 07/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác Công an năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 tại Công an tỉnh.
08/01/2020 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy/Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về thống nhất đề xuất danh mục công trình/dự án đầu tư kế hoạch giai đoạn 2021-2025.
- C: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Năm 09/01/2020 - S: Họp giao ban báo chí đối với các khu đất phân lô trên địa bàn huyện.
- C: Tiếp đại diện Công ty Tỷ Xuân.
Sáu 10/01/2020 - Tham dự kiểm điểm đối với đơn vị Đảng ủy xã Đồng Phú, Hòa Ninh.
Bảy 11/01/2020 - Dự họp mặt đồng hương tỉnh Vĩnh Long tại thành phố Hồ Chí Minh.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 06/01/2020 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp đánh giá cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.
Ba 07/01/2020 - S: Dự họp Ban chỉ đạo 389 huyện về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
- C: Dự họp Sở Tài nguyên-Môi trường về hỗ trợ khác đối với công trình Trường THPT Phú Quới và bồi thường về vật, kiến trúc đối với các công trình thủy lợi.
08/01/2020 - S: Chỉ đạo công tác cưỡng chế việc xây dựng trái phép của bà Trang, bà Nhiên, xã Lộc Hòa.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 09/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 10/01/2020 - S: Dự hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019.
- C: Công bố quyết định thành lập Đội dân phòng Khu công nghiệp Hòa Phú.
Bảy 11/01/2020 - Dự họp mặt đồng hương tỉnh Vĩnh Long tại thành phố Hồ Chí Minh/Trực: Ánh Lan - Nhựt Trường - Thanh Thủy.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 06/01/2020 - S: Họp báo Thường trực UBND huyện.
- C: Họp đánh giá cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.
Ba 07/01/2020 - S: Dự họp Sở Nội vụ về điều chỉnh giao hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
08/01/2020 - S: Dự họp thường kỳ tháng 01/2020 UBND tỉnh.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 09/01/2020 - Dự Tết Quân-Dân tại xã Tân Hạnh.
Sáu 10/01/2020 - S: Dự Tết Quân-Dân tại xã Tân Hạnh.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 11/01/2020 - Nghỉ