Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 27/01 đến 01/02/2020)
(30/01/2020 14:44:17)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/01/2020 - Trực Tết Nguyên đán.
Ba 28/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
29/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Năm 30/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 31/01/2020 - S: Dự hội nghị giao chỉ tiêu năm 2020 của UBND huyện.
- C: Dự hội nghị Huyện ủy về tổng kết công tác tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Bảy 01/02/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 28/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
29/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Năm 30/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 31/01/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự hội nghị Huyện ủy về tổng kết công tác tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Bảy 01/02/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Ba 28/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
29/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Năm 30/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 31/01/2020 - S: Dự hội nghị giao chỉ tiêu năm 2020 của UBND huyện.
- C: Dự hội nghị Huyện ủy về tổng kết công tác tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Bảy 01/02/2020 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Ba 28/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
29/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Năm 30/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 31/01/2020 - S: Dự hội nghị giao chỉ tiêu năm 2020 của UBND huyện.
- C: Dự hội nghị Huyện ủy về tổng kết công tác tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Bảy 01/02/2020 -Nghỉ.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/01/2020 - Nghỉ Tết Nguyên đán.
Ba 28/01/2020 - Trực Tết Nguyên đán.
29/01/2020 - Trực Tết Nguyên đán.
Năm 30/01/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 31/01/2020 - S: Dự hội nghị giao chỉ tiêu năm 2020 của UBND huyện.
- C: Dự hội nghị Huyện ủy về tổng kết công tác tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Bảy 01/02/2020 - Trực: Tấn Phương - Nhựt Trường - Thanh Thủy.