Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 03/02 đến 08/02/2020)
(05/02/2020 07:37:36)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/02/2020 - S: Dự Hội nghị tổng kết tình hình KT-XH năm 2019 của UBND xã Phước Hậu.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 04/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp lệ chi bộ
05/02/2020 - S: Dự hội nghị Huyện ủy.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 06/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 07/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Hội nghị cán bộ công chức.
Bảy 08/02/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 04/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp lệ chi bộ
05/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 06/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 07/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Hội nghị cán bộ công chức.
Bảy 08/02/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/02/2020 - S: Họp khẩn về công tác phòng chống dịch corona.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 04/02/2020 - S: Đi công tác xã Bình Hòa Phước.
- C: Họp lệ chi bộ.
05/02/2020 - S: Dự hội nghị Huyện ủy.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 06/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 07/02/2020 - S: Dự họp Sở Xây dựng về dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Long Hồ.
- C: Hội nghị cán bộ công chức.
Bảy 08/02/2020 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/02/2020 - S: Họp khẩn về công tác phòng chống dịch corona.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 04/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự lễ mở thầu công trình Trường TH Đồng Phú A tại phòng GD-ĐT huyện.
05/02/2020 - S: Họp Sở Công thương về thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110KV Phước Hòa-Bình Minh/Dự họp Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dung và công nghiệp tỉnh về giải phóng mặt bằng của công trình Nhà bia kỷ niệm chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 06/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 07/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp tại UBND tỉnh về bỏ phiếu công nhận các xã đạt chuẩn NTM và đạt chuẩn NTM nâng cao/Hội nghị cán bộ công chức.
Bảy 08/02/2020 - Trực: Chí Hạnh - Hòa Thuận - Chi Phương.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 03/02/2020 - S: Họp khẩn về công tác phòng chống dịch corona.
- C: Dự họp Sở GD-ĐT về Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025, tái công nhận trường chuẩn quốc gia, Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Ba 04/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp lệ chi bộ
05/02/2020 - S: Dự họp kiểm kiểm đối với lãnh đạo và viên chức có liên quan sai phạm của Trung tâm GDNN-GDTX huyện.
- C: Tham gia Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch do vi rút corona tại các cơ sở lưu trú, điểm du lịch.
Năm 06/02/2020 - Tham gia Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch do vi rút corona.
Sáu 07/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Hội nghị cán bộ công chức.
Bảy 08/02/2020 - Nghỉ.