Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 17/02 đến 22/02/2020)
(19/02/2020 13:21:23)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 17/02/2020 - S: Dự họp Đảng ủy xã Phước Hậu.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 18/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự hội nghị Tỉnh ủy chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp của huyện Long Hồ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
19/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp đảng viên chi bộ về lấy ý kiến công tác nhân sự Đại hội Chi bộ.
Năm 20/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 21/02/2020 - S: Duyệt văn kiện và đề án nhân sự xã Tân Hạnh.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 22/02/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 17/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 18/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp Đảng ủy xã Lộc Hòa.
19/02/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp đảng viên chi bộ về lấy ý kiến công tác nhân sự Đại hội Chi bộ.
Năm 20/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 21/02/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Bảy 22/02/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 17/02/2020 - S: Họp Thường trực UBND huyện.
- C:
Ba 18/02/2020 - S:
- C: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện.
19/02/2020 - S:
- C: Họp đảng viên chi bộ về lấy ý kiến công tác nhân sự Đại hội Chi bộ.
Năm 20/02/2020 - S:
- C:
Sáu 21/02/2020 - S: Dụ họp Sở Kế hoạch và Đâu tư về tổng kết công tác XDCB năm 2019 và phương hướng năm 2020/Họp duyệt văn, kiện nhân sự Đại hội đảng bộ xã Tân Hạnh.
- C:
Bảy 22/02/2020 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 17/02/2020 - S: Họp Thường trực UBND huyện.
- C: Dự họp Sở TN-MT về di dời 09 cống thoát nước vào khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.
Ba 18/02/2020 - S:
- C:
19/02/2020 - S:
- C: Họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về công trình đường vào trung tâm xã Thạnh Quới, Hòa Phú/Họp đảng viên chi bộ về lấy ý kiến công tác nhân sự Đại hội Chi bộ.
Năm 20/02/2020 - S:
- C:
Sáu 21/02/2020 - S:
- C:
Bảy 22/02/2020 - Nghỉ.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 17/02/2020 - S: Họp Thường trực UBND huyện.
- C:
Ba 18/02/2020 - S:
- C:
19/02/2020 - S:
- C: Họp đảng viên chi bộ về lấy ý kiến công tác nhân sự Đại hội Chi bộ.
Năm 20/02/2020 - S:
- C:
Sáu 21/02/2020 - S:
- C:
Bảy 22/02/2020 - Trực: Thanh Hà - Hòa Thuận - Chi Phương.