Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 02/3 đến 07/3/2020)
(06/03/2020 10:40:25)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 02/3/2020 - S: Họp BCH Đảng bộ huyện về góp ý văn kiện Đại hội.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 03/3/2020 - S:
- C:
04/3/2020 - S:
- C:
Năm 05/3/2020 - S:
- C:
Sáu 06/3/2020 - S:
- C:
Bảy 07/3/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 02/3/2020 - S: Họp BCH Đảng bộ huyện về góp ý văn kiện Đại hội.
- C:
Ba 03/3/2020 - S:
- C:
04/3/2020 - S:
- C:
Năm 05/3/2020 - S:
- C:
Sáu 06/3/2020 - S:
- C:
Bảy 07/3/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 02/3/2020 - S: Họp BCH Đảng bộ huyện về góp ý văn kiện Đại hội.
- C: Họp Sở Xây dựng về rà soát các đoạn cần mở đường giao thông trên Tuyến dân cư Cổ Chiên.
Ba 03/3/2020 - S: Tham dự tiếp Đoàn công tác của Bộ công an tại Công an tỉnh.
- C: Khảo sát thực tế vụ đất của bà Lê Thị Có, xã An Bình.
04/3/2020 - S:
- C:
Năm 05/3/2020 - S:
- C:
Sáu 06/3/2020 - S:
- C:
Bảy 07/3/2020 - Trực: Chí Hạnh - Hòa Thuận - Chi Phương.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 02/3/2020 - S: Họp BCH Đảng bộ huyện về góp ý văn kiện Đại hội.
- C: Họp Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp Thông tin báo chí
Ba 03/3/2020 - S:
- C:
04/3/2020 - S:
- C:
Năm 05/3/2020 - S: Dự Hội thảo về giống khoai lang tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- C:
Sáu 06/3/2020 - S:
- C:
Bảy 07/3/2020 - Nghỉ.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 02/3/2020 - S: Họp BCH Đảng bộ huyện về góp ý văn kiện Đại hội.
- C:
Ba 03/3/2020 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn.
04/3/2020 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn.
Năm 05/3/2020 - S:
- C:
Sáu 06/3/2020 - S:
- C:
Bảy 07/3/2020 - Nghỉ.